کلمات تلفظ شده توسط DavidCrone در فورو صفحه 6.

کاربر: DavidCrone مشترک تلفظ های DavidCrone شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/07/2009 Bodleian Library [en] Bodleian Library تلفظ رأی
15/07/2009 ok [en] ok تلفظ -1 رأی
15/07/2009 carefully [en] carefully تلفظ رأی
15/07/2009 technological [en] technological تلفظ رأی
15/07/2009 hallelujah [en] hallelujah تلفظ 1 رأی
15/07/2009 James Steerforth [en] James Steerforth تلفظ رأی
15/07/2009 Edward Rochester [en] Edward Rochester تلفظ رأی
15/07/2009 niche [en] niche تلفظ رأی
15/07/2009 deoxyribonucleic acid [en] deoxyribonucleic acid تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/07/2009 Peggotty [en] Peggotty تلفظ رأی
15/07/2009 nudist [en] nudist تلفظ رأی
15/07/2009 malware [en] malware تلفظ -1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

DavidCrone تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 162 (25 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 12

رأی ها: 43 رأی

نمایش ها: 21.575


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.661

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.393