کلماتی که DavidCrone در فوروو تلفظ کرده صفحه 6.

کاربر: DavidCrone مشترک تلفظ‌های DavidCrone شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/07/2009 niche [en] niche تلفظ 0 رأی
15/07/2009 deoxyribonucleic acid [en] deoxyribonucleic acid تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/07/2009 Peggotty [en] Peggotty تلفظ 0 رأی
15/07/2009 nudist [en] nudist تلفظ 0 رأی
15/07/2009 malware [en] malware تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

DavidCrone تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 155 (27 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 12

رأی‌ها: 57 رأی

نمایش‌ها: 34.031


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 5.693

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.740