کلماتی که DavidCrone در فوروو تلفظ کرده صفحه 5.

کاربر: DavidCrone مشترک تلفظ‌های DavidCrone شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/07/2009 diaphoresis [en] diaphoresis تلفظ 0 رأی
15/07/2009 data set [en] data set تلفظ 0 رأی
15/07/2009 database [en] database تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Electrolysis [en] Electrolysis تلفظ 0 رأی
15/07/2009 sophos [en] sophos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/07/2009 dialectical materialism [en] dialectical materialism تلفظ 0 رأی
15/07/2009 godspeed [en] godspeed تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/07/2009 San Marino [en] San Marino تلفظ -1 رأی
15/07/2009 Leonard [en] Leonard تلفظ 0 رأی
15/07/2009 microphone [en] microphone تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Halle Berry [en] Halle Berry تلفظ 0 رأی
15/07/2009 thrilled [en] thrilled تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Turkish Republic of Northern Cyprus [en] Turkish Republic of Northern Cyprus تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Commonwealth of The Bahamas [en] Commonwealth of The Bahamas تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Republic of Djibouti [en] Republic of Djibouti تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Arab Republic of Egypt [en] Arab Republic of Egypt تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Republic of Azerbaijan [en] Republic of Azerbaijan تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Democratic Republic of the Congo [en] Democratic Republic of the Congo تلفظ 0 رأی
15/07/2009 People's Republic of China [en] People's Republic of China تلفظ 2 رأی
15/07/2009 mortification [en] mortification تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Voyage of the Beagle [en] Voyage of the Beagle تلفظ 0 رأی
15/07/2009 harmoniously [en] harmoniously تلفظ 0 رأی
15/07/2009 liar [en] liar تلفظ 0 رأی
15/07/2009 contemporaneous [en] contemporaneous تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Bodleian Library [en] Bodleian Library تلفظ 0 رأی
15/07/2009 ok [en] ok تلفظ -2 رأی
15/07/2009 carefully [en] carefully تلفظ 4 رأی
15/07/2009 technological [en] technological تلفظ 0 رأی
15/07/2009 James Steerforth [en] James Steerforth تلفظ 0 رأی
15/07/2009 Edward Rochester [en] Edward Rochester تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

DavidCrone تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 155 (27 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 12

رأی‌ها: 57 رأی

نمایش‌ها: 34.105


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 5.861

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.740