کلماتی که DavidCrone در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: DavidCrone مشترک تلفظ‌های DavidCrone شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/07/2009 unique [en] unique تلفظ 3 رأی
16/07/2009 bisexuality [en] bisexuality تلفظ 0 رأی
16/07/2009 heterosexuality [en] heterosexuality تلفظ 0 رأی
16/07/2009 homosexuality [en] homosexuality تلفظ 1 رأی
16/07/2009 asexual [en] asexual تلفظ 0 رأی
16/07/2009 bisexual [en] bisexual تلفظ 1 رأی
16/07/2009 homosexual [en] homosexual تلفظ 1 رأی
16/07/2009 indeterminate [en] indeterminate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 scan [en] scan تلفظ 0 رأی
16/07/2009 reconsider [en] reconsider تلفظ 0 رأی
16/07/2009 meat [en] meat تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 James Goldsmith [en] James Goldsmith تلفظ 0 رأی
16/07/2009 differentiate [en] differentiate تلفظ 2 رأی
16/07/2009 affectation [en] affectation تلفظ 0 رأی
16/07/2009 sought [en] sought تلفظ 2 رأی
16/07/2009 entertain [en] entertain تلفظ 0 رأی
16/07/2009 Turkish [en] Turkish تلفظ 1 رأی
16/07/2009 legalized [en] legalized تلفظ 0 رأی
16/07/2009 ware [en] ware تلفظ 2 رأی
16/07/2009 Fawlty Towers [en] Fawlty Towers تلفظ 0 رأی
16/07/2009 spotty [en] spotty تلفظ 0 رأی
16/07/2009 bitches [en] bitches تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 ribonucleic acid [en] ribonucleic acid تلفظ 0 رأی
16/07/2009 lysergic acid diethylamide [en] lysergic acid diethylamide تلفظ 1 رأی
16/07/2009 Father Christmas [en] Father Christmas تلفظ 0 رأی
15/07/2009 wondrous [en] wondrous تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/07/2009 Nora Roberts [en] Nora Roberts تلفظ 0 رأی
15/07/2009 tiger shark [en] tiger shark تلفظ 0 رأی
15/07/2009 buckwheat [en] buckwheat تلفظ 0 رأی
15/07/2009 diaphragm [en] diaphragm تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

DavidCrone تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 155 (27 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 12

رأی‌ها: 57 رأی

نمایش‌ها: 34.159


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 5.641

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.740