کلمات تلفظ شده توسط DavidCrone در فورو صفحه 4.

کاربر: DavidCrone مشترک تلفظ های DavidCrone شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/07/2009 phenomenal [en] phenomenal تلفظ رأی
23/07/2009 spa [en] spa تلفظ رأی
23/07/2009 beta [en] beta تلفظ رأی
16/07/2009 unique [en] unique تلفظ 3 رأی
16/07/2009 bisexuality [en] bisexuality تلفظ رأی
16/07/2009 heterosexuality [en] heterosexuality تلفظ رأی
16/07/2009 homosexuality [en] homosexuality تلفظ رأی
16/07/2009 asexual [en] asexual تلفظ رأی
16/07/2009 bisexual [en] bisexual تلفظ رأی
16/07/2009 homosexual [en] homosexual تلفظ 0 رأی
16/07/2009 indeterminate [en] indeterminate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 scan [en] scan تلفظ رأی
16/07/2009 reconsider [en] reconsider تلفظ رأی
16/07/2009 meat [en] meat تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 James Goldsmith [en] James Goldsmith تلفظ رأی
16/07/2009 differentiate [en] differentiate تلفظ رأی
16/07/2009 affectation [en] affectation تلفظ رأی
16/07/2009 sought [en] sought تلفظ 1 رأی
16/07/2009 entertain [en] entertain تلفظ رأی
16/07/2009 Turkish [en] Turkish تلفظ 1 رأی
16/07/2009 legalized [en] legalized تلفظ رأی
16/07/2009 ware [en] ware تلفظ 2 رأی
16/07/2009 Fawlty Towers [en] Fawlty Towers تلفظ رأی
16/07/2009 spotty [en] spotty تلفظ رأی
16/07/2009 bitches [en] bitches تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 ribonucleic acid [en] ribonucleic acid تلفظ رأی
16/07/2009 lysergic acid diethylamide [en] lysergic acid diethylamide تلفظ رأی
16/07/2009 Father Christmas [en] Father Christmas تلفظ رأی
15/07/2009 wondrous [en] wondrous تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/07/2009 Nora Roberts [en] Nora Roberts تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

DavidCrone تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 162 (25 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 12

رأی ها: 43 رأی

نمایش ها: 21.374


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.590

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.391