کلماتی که DavidCrone در فوروو تلفظ کرده صفحه 3.

کاربر: DavidCrone مشترک تلفظ‌های DavidCrone شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/07/2009 ethnomethodologists [en] ethnomethodologists تلفظ 0 رأی
28/07/2009 ethnology [en] ethnology تلفظ 0 رأی
28/07/2009 Ethnologist [en] Ethnologist تلفظ 0 رأی
28/07/2009 ethnocentric [en] ethnocentric تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 ethnicity [en] ethnicity تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 ethnic [en] ethnic تلفظ 0 رأی
28/07/2009 Ethiopia [en] Ethiopia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 ethics [en] ethics تلفظ 0 رأی
28/07/2009 ethical [en] ethical تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/07/2009 The University of Western Ontario [en] The University of Western Ontario تلفظ 0 رأی
26/07/2009 protest [en] protest تلفظ 2 رأی
26/07/2009 prospective [en] prospective تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/07/2009 prosopagnosia [en] prosopagnosia تلفظ 0 رأی
26/07/2009 ethic [en] ethic تلفظ 0 رأی
26/07/2009 gym [en] gym تلفظ 1 رأی
26/07/2009 assign [en] assign تلفظ 0 رأی
26/07/2009 assiduous [en] assiduous تلفظ 0 رأی
26/07/2009 assets [en] assets تلفظ 1 رأی
26/07/2009 asset [en] asset تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
26/07/2009 Assessor [en] Assessor تلفظ 0 رأی
26/07/2009 Assessment [en] Assessment تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
26/07/2009 assessed [en] assessed تلفظ 0 رأی
26/07/2009 John Wayne [en] John Wayne تلفظ 0 رأی
26/07/2009 favourably [en] favourably تلفظ 0 رأی
26/07/2009 pure [en] pure تلفظ 3 رأی
26/07/2009 Charlie Chaplin [en] Charlie Chaplin تلفظ 0 رأی
23/07/2009 defeat [en] defeat تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 phenomenal [en] phenomenal تلفظ 0 رأی
23/07/2009 spa [en] spa تلفظ 0 رأی
23/07/2009 beta [en] beta تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

DavidCrone تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 155 (27 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 12

رأی‌ها: 57 رأی

نمایش‌ها: 34.262


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 5.717

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.740