کلمات تلفظ شده توسط DavidCrone در فورو صفحه 3.

کاربر: DavidCrone مشترک تلفظ های DavidCrone شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/07/2009 Oxford [en] Oxford تلفظ 0 رأی
28/07/2009 ethos [en] ethos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 Ethologist [en] Ethologist تلفظ رأی
28/07/2009 ethnomethodologists [en] ethnomethodologists تلفظ رأی
28/07/2009 ethnology [en] ethnology تلفظ رأی
28/07/2009 Ethnologist [en] Ethnologist تلفظ رأی
28/07/2009 ethnocentric [en] ethnocentric تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 ethnicity [en] ethnicity تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 ethnic [en] ethnic تلفظ رأی
28/07/2009 Ethiopia [en] Ethiopia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 ethics [en] ethics تلفظ رأی
28/07/2009 ethical [en] ethical تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/07/2009 The University of Western Ontario [en] The University of Western Ontario تلفظ رأی
26/07/2009 protest [en] protest تلفظ رأی
26/07/2009 prospective [en] prospective تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/07/2009 prosopagnosia [en] prosopagnosia تلفظ رأی
26/07/2009 ethic [en] ethic تلفظ رأی
26/07/2009 gym [en] gym تلفظ رأی
26/07/2009 assign [en] assign تلفظ رأی
26/07/2009 assiduous [en] assiduous تلفظ رأی
26/07/2009 assets [en] assets تلفظ رأی
26/07/2009 asset [en] asset تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
26/07/2009 Assessor [en] Assessor تلفظ رأی
26/07/2009 Assessment [en] Assessment تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
26/07/2009 assessed [en] assessed تلفظ رأی
26/07/2009 John Wayne [en] John Wayne تلفظ رأی
26/07/2009 favourably [en] favourably تلفظ رأی
26/07/2009 pure [en] pure تلفظ 3 رأی
26/07/2009 Charlie Chaplin [en] Charlie Chaplin تلفظ رأی
23/07/2009 defeat [en] defeat تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

DavidCrone تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 162 (25 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 12

رأی ها: 43 رأی

نمایش ها: 21.401


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.659

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.392