کلمات تلفظ شده توسط DavidCrone در فورو

کاربر: DavidCrone مشترک تلفظ های DavidCrone شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/08/2009 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ -2 رأی
07/08/2009 destined [en] destined تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 International Date Line [en] International Date Line تلفظ رأی
07/08/2009 notification [en] notification تلفظ 1 رأی
07/08/2009 laddy [en] laddy تلفظ رأی
07/08/2009 lad [en] lad تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 YouTube [en] YouTube تلفظ 1 رأی
07/08/2009 North Carolina [en] North Carolina تلفظ 1 رأی
07/08/2009 nettle [en] nettle تلفظ رأی
07/08/2009 Gateshead [en] Gateshead تلفظ رأی
07/08/2009 Lancastrian [en] Lancastrian تلفظ رأی
07/08/2009 drench [en] drench تلفظ رأی
07/08/2009 Scarborough Castle [en] Scarborough Castle تلفظ رأی
07/08/2009 Northumbrian [en] Northumbrian تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2009 Northumbria [en] Northumbria تلفظ رأی
07/08/2009 All Souls College [en] All Souls College تلفظ رأی
07/08/2009 New College [en] New College تلفظ رأی
07/08/2009 Exeter College [en] Exeter College تلفظ رأی
07/08/2009 Corpus Christi College [en] Corpus Christi College تلفظ رأی
07/08/2009 Magdalen College [en] Magdalen College تلفظ رأی
04/08/2009 Muppet [en] Muppet تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/08/2009 hinny [en] hinny تلفظ رأی
04/08/2009 Geordie [en] Geordie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/08/2009 Mackem [en] Mackem تلفظ رأی
31/07/2009 willow [en] willow تلفظ رأی
31/07/2009 Super Mario Brothers [en] Super Mario Brothers تلفظ رأی
31/07/2009 super glue [en] super glue تلفظ رأی
31/07/2009 super-ego [en] super-ego تلفظ رأی
31/07/2009 suntan lotion [en] suntan lotion تلفظ رأی
31/07/2009 sunspot [en] sunspot تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

DavidCrone تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 162 (25 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 12

رأی ها: 43 رأی

نمایش ها: 21.332


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.608

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.386