کلمات تلفظ شده توسط Darek_z_Polski در فورو

کاربر: Darek_z_Polski مشترک تلفظ های Darek_z_Polski شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/10/2012 wyindywidualizować się [pl] wyindywidualizować się تلفظ رأی
03/10/2012 powyłamywane [pl] powyłamywane تلفظ رأی
03/10/2012 mobilizować [pl] mobilizować تلفظ رأی
03/10/2012 wydalać [pl] wydalać تلفظ رأی
03/10/2012 dola [pl] dola تلفظ رأی
03/10/2012 przykryć [pl] przykryć تلفظ رأی
03/10/2012 być może [pl] być może تلفظ رأی
03/10/2012 zjednoczyć [pl] zjednoczyć تلفظ رأی
03/10/2012 żywienie [pl] żywienie تلفظ رأی
03/10/2012 jabłko Adama [pl] jabłko Adama تلفظ رأی
03/10/2012 udar [pl] udar تلفظ رأی
03/10/2012 zoologiczny [pl] zoologiczny تلفظ رأی
03/10/2012 taras [pl] taras تلفظ رأی
03/10/2012 śpieszyć [pl] śpieszyć تلفظ رأی
03/10/2012 kaseta [pl] kaseta تلفظ رأی
03/10/2012 rysowanie [pl] rysowanie تلفظ رأی
03/10/2012 reprymenda [pl] reprymenda تلفظ رأی
03/10/2012 redaktor [pl] redaktor تلفظ رأی
03/10/2012 aresztowanie [pl] aresztowanie تلفظ رأی
03/10/2012 urodzinowy [pl] urodzinowy تلفظ رأی
03/10/2012 protestancki [pl] protestancki تلفظ رأی
03/10/2012 opracowywać [pl] opracowywać تلفظ رأی
03/10/2012 owłosienie [pl] owłosienie تلفظ رأی
03/10/2012 kabaret [pl] kabaret تلفظ رأی
03/10/2012 zastaw [pl] zastaw تلفظ رأی
03/10/2012 laboratoryjny [pl] laboratoryjny تلفظ رأی
03/10/2012 Tirana [pl] Tirana تلفظ رأی
03/10/2012 kenijski [pl] kenijski تلفظ رأی
03/10/2012 niezdolność [pl] niezdolność تلفظ رأی
03/10/2012 nacięcie [pl] nacięcie تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: لهستان

Darek_z_Polski تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 73

واژگان افزوده شده: 4

نمایش ها: 3.120


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 9.588

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.740