کلمات تلفظ شده توسط Cobra1 در فورو

کاربر: Cobra1 مشترک تلفظ های Cobra1 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/01/2013 back seat driver [en] back seat driver تلفظ رأی
19/01/2013 dang [en] dang تلفظ رأی
19/01/2013 cop [en] cop تلفظ 1 رأی
19/01/2013 Julia Gillard [en] Julia Gillard تلفظ -1 رأی
31/08/2012 Angus Young [en] Angus Young تلفظ رأی
31/08/2012 cunt [en] cunt تلفظ -2 رأی
31/08/2012 Kevin Costner [en] Kevin Costner تلفظ رأی
05/06/2012 and [en] and تلفظ رأی
05/06/2012 cat [en] cat تلفظ رأی
05/06/2012 box elder [en] box elder تلفظ رأی
05/06/2012 nor [en] nor تلفظ رأی
05/06/2012 hasten [en] hasten تلفظ رأی
05/06/2012 pot luck [en] pot luck تلفظ رأی
06/05/2012 ring [en] ring تلفظ رأی
05/05/2012 York [en] York تلفظ رأی
05/05/2012 shoe [en] shoe تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/05/2012 happy-go-lucky [en] happy-go-lucky تلفظ رأی
05/05/2012 three [en] three تلفظ 1 رأی
05/05/2012 get your back up [en] get your back up تلفظ رأی
05/05/2012 turtle head [en] turtle head تلفظ رأی
05/05/2012 head in the clouds [en] head in the clouds تلفظ رأی
05/05/2012 mother [en] mother تلفظ رأی
05/05/2012 brother [en] brother تلفظ رأی
05/05/2012 egg [en] egg تلفظ رأی
05/05/2012 on the money [en] on the money تلفظ رأی
05/05/2012 auto [en] auto تلفظ -2 رأی
05/05/2012 auto-rickshaw [en] auto-rickshaw تلفظ رأی
05/05/2012 gown [en] gown تلفظ رأی
05/05/2012 lover [en] lover تلفظ رأی
05/05/2012 ray gun [en] ray gun تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Cobra1 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 62 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 14 رأی

نمایش ها: 6.813


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 37.198

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.067