کلماتی که Cistude در فوروو تلفظ کرده صفحه 9.

کاربر: Cistude مشترک تلفظ‌های Cistude شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2013 [yue] 牛 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 [yue] 鼠 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 mésange [fr] mésange تلفظ 0 رأی
24/04/2013 fantôme [fr] fantôme تلفظ 1 رأی
24/04/2013 trou du cul [fr] trou du cul تلفظ 0 رأی
24/04/2013 [yue] 狗 تلفظ 1 رأی
24/04/2013 [yue] 猫 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 点心 [yue] 点心 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 maman [fr] maman تلفظ 0 رأی
24/04/2013 papa [fr] papa تلفظ 0 رأی
24/04/2013 fais chier [fr] fais chier تلفظ 0 رأی
24/04/2013 chier [fr] chier تلفظ 0 رأی
24/04/2013 merde [fr] merde تلفظ 0 رأی
24/04/2013 connasse [fr] connasse تلفظ 1 رأی
24/04/2013 connard [fr] connard تلفظ 0 رأی
24/04/2013 idiot [fr] idiot تلفظ 0 رأی
24/04/2013 vélo [fr] vélo تلفظ 0 رأی
24/04/2013 maison [fr] maison تلفظ 0 رأی
24/04/2013 connaître [fr] connaître تلفظ 0 رأی
24/04/2013 croûton [fr] croûton تلفظ 0 رأی
24/04/2013 immortaliser [fr] immortaliser تلفظ 0 رأی
24/04/2013 50 [fr] 50 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Seine [fr] Seine تلفظ 0 رأی
24/04/2013 mouais [fr] mouais تلفظ 0 رأی
24/04/2013 tarir [fr] tarir تلفظ 0 رأی
24/04/2013 sacré [fr] sacré تلفظ 0 رأی
24/04/2013 nuire [fr] nuire تلفظ 1 رأی
24/04/2013 lait [fr] lait تلفظ 1 رأی
24/04/2013 vie (En accent Suisse) [fr] vie (En accent Suisse) تلفظ 0 رأی
24/04/2013 venue (En accent Suisse) [fr] venue (En accent Suisse) تلفظ 0 رأی
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8

اطلاعات کاربر

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Cistude تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 240

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 60 رأی

نمایش‌ها: 26.858


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 48.094

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.168