کلمات تلفظ شده توسط Cistude در فورو صفحه 8.

کاربر: Cistude مشترک تلفظ های Cistude شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/04/2013 [yue] 虎 تلفظ رأی
24/04/2013 [yue] 牛 تلفظ رأی
24/04/2013 [yue] 鼠 تلفظ رأی
24/04/2013 mésange [fr] mésange تلفظ رأی
24/04/2013 fantôme [fr] fantôme تلفظ رأی
24/04/2013 trou du cul [fr] trou du cul تلفظ رأی
24/04/2013 [yue] 狗 تلفظ رأی
24/04/2013 [yue] 猫 تلفظ رأی
24/04/2013 点心 [yue] 点心 تلفظ رأی
24/04/2013 maman [fr] maman تلفظ رأی
24/04/2013 papa [fr] papa تلفظ رأی
24/04/2013 fais chier [fr] fais chier تلفظ رأی
24/04/2013 chier [fr] chier تلفظ رأی
24/04/2013 merde [fr] merde تلفظ رأی
24/04/2013 connasse [fr] connasse تلفظ 1 رأی
24/04/2013 connard [fr] connard تلفظ رأی
24/04/2013 idiot [fr] idiot تلفظ رأی
24/04/2013 vélo [fr] vélo تلفظ رأی
24/04/2013 maison [fr] maison تلفظ رأی
24/04/2013 connaître [fr] connaître تلفظ رأی
24/04/2013 croûton [fr] croûton تلفظ رأی
24/04/2013 immortaliser [fr] immortaliser تلفظ رأی
24/04/2013 50 [fr] 50 تلفظ رأی
24/04/2013 Seine [fr] Seine تلفظ رأی
24/04/2013 mouais [fr] mouais تلفظ رأی
24/04/2013 tarir [fr] tarir تلفظ رأی
24/04/2013 sacré [fr] sacré تلفظ رأی
24/04/2013 nuire [fr] nuire تلفظ رأی
24/04/2013 lait [fr] lait تلفظ 1 رأی
24/04/2013 vie (En accent Suisse) [fr] vie (En accent Suisse) تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Cistude تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 241

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 26 رأی

نمایش ها: 10.403


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 44.491

مکان بر اساس تلفظ ها: 966