کلماتی که Cistude در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: Cistude مشترک تلفظ‌های Cistude شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2013 amour [fr] amour تلفظ 0 رأی
24/04/2013 cheval [fr] cheval تلفظ 1 رأی
24/04/2013 rat [fr] rat تلفظ 0 رأی
24/04/2013 anticonstitutionnellement [fr] anticonstitutionnellement تلفظ 0 رأی
24/04/2013 se détester [fr] se détester تلفظ 0 رأی
24/04/2013 détester [fr] détester تلفظ 0 رأی
24/04/2013 hérisson [fr] hérisson تلفظ 0 رأی
24/04/2013 hésiter [fr] hésiter تلفظ 0 رأی
24/04/2013 à bientôt [fr] à bientôt تلفظ 0 رأی
24/04/2013 bientôt [fr] bientôt تلفظ 0 رأی
24/04/2013 A très bientôt [fr] A très bientôt تلفظ 0 رأی
24/04/2013 ainsi qu'aux [fr] ainsi qu'aux تلفظ 0 رأی
24/04/2013 ainsi soit-il [fr] ainsi soit-il تلفظ 0 رأی
24/04/2013 ainsi que [fr] ainsi que تلفظ 0 رأی
24/04/2013 pour ainsi dire [fr] pour ainsi dire تلفظ -1 رأی
24/04/2013 ainsi [fr] ainsi تلفظ 3 رأی
24/04/2013 chaise [fr] chaise تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Chat [fr] Chat تلفظ 1 رأی
24/04/2013 Chien [fr] Chien تلفظ 0 رأی
24/04/2013 chien méchant [fr] chien méchant تلفظ 0 رأی
24/04/2013 chien-chien [fr] chien-chien تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Je n'aime pas [fr] Je n'aime pas تلفظ -1 رأی
24/04/2013 Aimer [fr] Aimer تلفظ 2 رأی
24/04/2013 [yue] 豬 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 [yue] 雞 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 [yue] 羊 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 [yue] 馬 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 [yue] 蛇 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 [yue] 龍 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 [yue] 虎 تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Cistude تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 240

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 60 رأی

نمایش‌ها: 26.809


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 48.094

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.168