کلمات تلفظ شده توسط Cistude در فورو صفحه 7.

کاربر: Cistude مشترک تلفظ های Cistude شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/04/2013 sentiment [fr] sentiment تلفظ 1 رأی
24/04/2013 amour [fr] amour تلفظ رأی
24/04/2013 cheval [fr] cheval تلفظ رأی
24/04/2013 rat [fr] rat تلفظ رأی
24/04/2013 anticonstitutionnellement [fr] anticonstitutionnellement تلفظ رأی
24/04/2013 se détester [fr] se détester تلفظ رأی
24/04/2013 détester [fr] détester تلفظ رأی
24/04/2013 hérisson [fr] hérisson تلفظ رأی
24/04/2013 hésiter [fr] hésiter تلفظ رأی
24/04/2013 à bientôt [fr] à bientôt تلفظ رأی
24/04/2013 bientôt [fr] bientôt تلفظ رأی
24/04/2013 A très bientôt [fr] A très bientôt تلفظ رأی
24/04/2013 ainsi qu'aux [fr] ainsi qu'aux تلفظ رأی
24/04/2013 ainsi soit-il [fr] ainsi soit-il تلفظ رأی
24/04/2013 ainsi que [fr] ainsi que تلفظ رأی
24/04/2013 pour ainsi dire [fr] pour ainsi dire تلفظ رأی
24/04/2013 ainsi [fr] ainsi تلفظ 1 رأی
24/04/2013 chaise [fr] chaise تلفظ رأی
24/04/2013 Chat [fr] Chat تلفظ رأی
24/04/2013 Chien [fr] Chien تلفظ رأی
24/04/2013 chien méchant [fr] chien méchant تلفظ رأی
24/04/2013 chien-chien [fr] chien-chien تلفظ رأی
24/04/2013 Je n'aime pas [fr] Je n'aime pas تلفظ -1 رأی
24/04/2013 Aimer [fr] Aimer تلفظ رأی
24/04/2013 [yue] 豬 تلفظ رأی
24/04/2013 [yue] 雞 تلفظ رأی
24/04/2013 [yue] 羊 تلفظ رأی
24/04/2013 [yue] 馬 تلفظ رأی
24/04/2013 [yue] 蛇 تلفظ رأی
24/04/2013 [yue] 龍 تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Cistude تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 241

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 26 رأی

نمایش ها: 10.399


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 37.598

مکان بر اساس تلفظ ها: 966