کلمات تلفظ شده توسط Cistude در فورو صفحه 6.

کاربر: Cistude مشترک تلفظ های Cistude شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/04/2013 enseigner [fr] enseigner تلفظ رأی
24/04/2013 crapaud [fr] crapaud تلفظ رأی
24/04/2013 gâteau [fr] gâteau تلفظ رأی
24/04/2013 cadeau [fr] cadeau تلفظ رأی
24/04/2013 excusez-moi [fr] excusez-moi تلفظ رأی
24/04/2013 merci beaucoup [fr] merci beaucoup تلفظ رأی
24/04/2013 merci [fr] merci تلفظ 1 رأی
24/04/2013 s'il vous plaît [fr] s'il vous plaît تلفظ رأی
24/04/2013 amoureux [fr] amoureux تلفظ رأی
24/04/2013 sourire [fr] sourire تلفظ رأی
24/04/2013 niais [fr] niais تلفظ رأی
24/04/2013 soeur [fr] soeur تلفظ رأی
24/04/2013 cheveu [fr] cheveu تلفظ رأی
24/04/2013 lieu [fr] lieu تلفظ رأی
24/04/2013 grabuge [fr] grabuge تلفظ رأی
24/04/2013 archiduchesse [fr] archiduchesse تلفظ رأی
24/04/2013 drapeau [fr] drapeau تلفظ رأی
24/04/2013 famille [fr] famille تلفظ رأی
24/04/2013 traduction [fr] traduction تلفظ رأی
24/04/2013 écureuil [fr] écureuil تلفظ رأی
24/04/2013 grenouille [fr] grenouille تلفظ رأی
24/04/2013 Envoyer [fr] Envoyer تلفظ رأی
24/04/2013 Écouter [fr] Écouter تلفظ رأی
24/04/2013 armure [fr] armure تلفظ رأی
24/04/2013 coeur [fr] coeur تلفظ 1 رأی
24/04/2013 eau-de-vie [fr] eau-de-vie تلفظ رأی
24/04/2013 eau [fr] eau تلفظ 1 رأی
24/04/2013 eau de toilette [fr] eau de toilette تلفظ رأی
24/04/2013 corps [fr] corps تلفظ رأی
24/04/2013 Visage [fr] Visage تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Cistude تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 241

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 26 رأی

نمایش ها: 10.381


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 20.990

مکان بر اساس تلفظ ها: 967