کلماتی که Cistude در فوروو تلفظ کرده صفحه 6.

کاربر: Cistude مشترک تلفظ‌های Cistude شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2013 crapaud [fr] crapaud تلفظ 0 رأی
24/04/2013 gâteau [fr] gâteau تلفظ 1 رأی
24/04/2013 cadeau [fr] cadeau تلفظ 3 رأی
24/04/2013 excusez-moi [fr] excusez-moi تلفظ 0 رأی
24/04/2013 merci beaucoup [fr] merci beaucoup تلفظ 0 رأی
24/04/2013 merci [fr] merci تلفظ 2 رأی
24/04/2013 s'il vous plaît [fr] s'il vous plaît تلفظ 0 رأی
24/04/2013 amoureux [fr] amoureux تلفظ 1 رأی
24/04/2013 sourire [fr] sourire تلفظ 0 رأی
24/04/2013 niais [fr] niais تلفظ 0 رأی
24/04/2013 soeur [fr] soeur تلفظ 0 رأی
24/04/2013 cheveu [fr] cheveu تلفظ 1 رأی
24/04/2013 lieu [fr] lieu تلفظ 0 رأی
24/04/2013 grabuge [fr] grabuge تلفظ 0 رأی
24/04/2013 archiduchesse [fr] archiduchesse تلفظ 0 رأی
24/04/2013 drapeau [fr] drapeau تلفظ 0 رأی
24/04/2013 famille [fr] famille تلفظ 1 رأی
24/04/2013 traduction [fr] traduction تلفظ 0 رأی
24/04/2013 écureuil [fr] écureuil تلفظ 0 رأی
24/04/2013 grenouille [fr] grenouille تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Envoyer [fr] Envoyer تلفظ 1 رأی
24/04/2013 Écouter [fr] Écouter تلفظ 0 رأی
24/04/2013 armure [fr] armure تلفظ 0 رأی
24/04/2013 coeur [fr] coeur تلفظ 1 رأی
24/04/2013 eau-de-vie [fr] eau-de-vie تلفظ 0 رأی
24/04/2013 eau [fr] eau تلفظ 1 رأی
24/04/2013 eau de toilette [fr] eau de toilette تلفظ 0 رأی
24/04/2013 corps [fr] corps تلفظ -1 رأی
24/04/2013 Visage [fr] Visage تلفظ 0 رأی
24/04/2013 sentiment [fr] sentiment تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Cistude تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 240

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 59 رأی

نمایش‌ها: 26.533


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 24.736

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.163