کلماتی که Cistude در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: Cistude مشترک تلفظ‌های Cistude شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2013 vache [fr] vache تلفظ 3 رأی
24/04/2013 Allo [fr] Allo تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Italien [fr] Italien تلفظ 0 رأی
24/04/2013 au revoir [fr] au revoir تلفظ 0 رأی
24/04/2013 mirroir [fr] mirroir تلفظ 0 رأی
24/04/2013 psychiatre [fr] psychiatre تلفظ 0 رأی
24/04/2013 chewing-gum [fr] chewing-gum تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Québec [fr] Québec تلفظ 0 رأی
24/04/2013 fête [fr] fête تلفظ 0 رأی
24/04/2013 francophone [fr] francophone تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Francophonie [fr] Francophonie تلفظ 1 رأی
24/04/2013 Canada [fr] Canada تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Belgique [fr] Belgique تلفظ 0 رأی
24/04/2013 France [fr] France تلفظ -1 رأی
24/04/2013 Chinois [fr] Chinois تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Japonais [fr] Japonais تلفظ 0 رأی
24/04/2013 anglais [fr] anglais تلفظ 1 رأی
24/04/2013 Ça va ? [fr] Ça va ? تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Comment ça va ? [fr] Comment ça va ? تلفظ 1 رأی
24/04/2013 Salut, ça va ? [fr] Salut, ça va ? تلفظ 2 رأی
24/04/2013 bon anniversaire [fr] bon anniversaire تلفظ 1 رأی
24/04/2013 Joyeux anniversaire [fr] Joyeux anniversaire تلفظ 0 رأی
24/04/2013 poulet [fr] poulet تلفظ 0 رأی
24/04/2013 boulangerie [fr] boulangerie تلفظ 2 رأی
24/04/2013 crêpe [fr] crêpe تلفظ 0 رأی
24/04/2013 pleine Lune [fr] pleine Lune تلفظ 1 رأی
24/04/2013 lune [fr] lune تلفظ 0 رأی
24/04/2013 seigneur [fr] seigneur تلفظ 0 رأی
24/04/2013 bonjour [fr] bonjour تلفظ 1 رأی
24/04/2013 salut [fr] salut تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Cistude تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 240

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 60 رأی

نمایش‌ها: 26.960


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 24.795

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.170