کلمات تلفظ شده توسط Cistude در فورو صفحه 3.

کاربر: Cistude مشترک تلفظ های Cistude شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/04/2013 croix [fr] croix تلفظ رأی
24/04/2013 écœurement [fr] écœurement تلفظ رأی
24/04/2013 plonger [fr] plonger تلفظ رأی
24/04/2013 calme [fr] calme تلفظ رأی
24/04/2013 perroquet [fr] perroquet تلفظ رأی
24/04/2013 soigné [fr] soigné تلفظ رأی
24/04/2013 glace [fr] glace تلفظ رأی
24/04/2013 Neige [fr] Neige تلفظ رأی
24/04/2013 voleur [fr] voleur تلفظ رأی
24/04/2013 voyageur [fr] voyageur تلفظ رأی
24/04/2013 voyage [fr] voyage تلفظ رأی
24/04/2013 voyeur [fr] voyeur تلفظ رأی
24/04/2013 métier [fr] métier تلفظ رأی
24/04/2013 rue [fr] rue تلفظ رأی
24/04/2013 écrivain [fr] écrivain تلفظ 1 رأی
24/04/2013 Bibliothèque [fr] Bibliothèque تلفظ رأی
24/04/2013 librairie [fr] librairie تلفظ رأی
24/04/2013 livre [fr] livre تلفظ رأی
24/04/2013 rarement [fr] rarement تلفظ 1 رأی
24/04/2013 lièvre [fr] lièvre تلفظ 1 رأی
24/04/2013 école [fr] école تلفظ 1 رأی
24/04/2013 boîte aux lettres [fr] boîte aux lettres تلفظ رأی
24/04/2013 divertir [fr] divertir تلفظ رأی
24/04/2013 croustillante [fr] croustillante تلفظ رأی
24/04/2013 donjon [fr] donjon تلفظ رأی
24/04/2013 documentation [fr] documentation تلفظ رأی
24/04/2013 Diplomatie [fr] Diplomatie تلفظ رأی
24/04/2013 probablement [fr] probablement تلفظ رأی
24/04/2013 risible [fr] risible تلفظ رأی
24/04/2013 direction [fr] direction تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Cistude تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 241

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 26 رأی

نمایش ها: 10.560


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 44.276

مکان بر اساس تلفظ ها: 966