کلماتی که Cistude در فوروو تلفظ کرده صفحه 3.

کاربر: Cistude مشترک تلفظ‌های Cistude شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2013 écœurement [fr] écœurement تلفظ 0 رأی
24/04/2013 plonger [fr] plonger تلفظ 0 رأی
24/04/2013 calme [fr] calme تلفظ 0 رأی
24/04/2013 perroquet [fr] perroquet تلفظ 0 رأی
24/04/2013 soigné [fr] soigné تلفظ 1 رأی
24/04/2013 glace [fr] glace تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Neige [fr] Neige تلفظ 0 رأی
24/04/2013 voleur [fr] voleur تلفظ 0 رأی
24/04/2013 voyageur [fr] voyageur تلفظ 0 رأی
24/04/2013 voyage [fr] voyage تلفظ 0 رأی
24/04/2013 voyeur [fr] voyeur تلفظ 2 رأی
24/04/2013 métier [fr] métier تلفظ 1 رأی
24/04/2013 rue [fr] rue تلفظ 0 رأی
24/04/2013 écrivain [fr] écrivain تلفظ 3 رأی
24/04/2013 Bibliothèque [fr] Bibliothèque تلفظ 1 رأی
24/04/2013 librairie [fr] librairie تلفظ 0 رأی
24/04/2013 livre [fr] livre تلفظ 0 رأی
24/04/2013 rarement [fr] rarement تلفظ 1 رأی
24/04/2013 lièvre [fr] lièvre تلفظ 2 رأی
24/04/2013 école [fr] école تلفظ 2 رأی
24/04/2013 boîte aux lettres [fr] boîte aux lettres تلفظ 0 رأی
24/04/2013 divertir [fr] divertir تلفظ 0 رأی
24/04/2013 croustillante [fr] croustillante تلفظ 0 رأی
24/04/2013 donjon [fr] donjon تلفظ 0 رأی
24/04/2013 documentation [fr] documentation تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Diplomatie [fr] Diplomatie تلفظ 0 رأی
24/04/2013 probablement [fr] probablement تلفظ 1 رأی
24/04/2013 risible [fr] risible تلفظ 0 رأی
24/04/2013 direction [fr] direction تلفظ 3 رأی
24/04/2013 fromage [fr] fromage تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Cistude تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 240

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 59 رأی

نمایش‌ها: 26.364


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 24.708

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.161