کلمات تلفظ شده توسط Cistude در فورو صفحه 2.

کاربر: Cistude مشترک تلفظ های Cistude شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/04/2013 tu me manques [fr] tu me manques تلفظ رأی
24/04/2013 magnétoscope [fr] magnétoscope تلفظ رأی
24/04/2013 éventail [fr] éventail تلفظ رأی
24/04/2013 avenir [fr] avenir تلفظ رأی
24/04/2013 Ajouter [fr] Ajouter تلفظ رأی
24/04/2013 amoureuse [fr] amoureuse تلفظ رأی
24/04/2013 Je t'aime [fr] Je t'aime تلفظ رأی
24/04/2013 champagne [fr] champagne تلفظ رأی
24/04/2013 champignon [fr] champignon تلفظ رأی
24/04/2013 Champion [fr] Champion تلفظ رأی
24/04/2013 hygiénique [fr] hygiénique تلفظ رأی
24/04/2013 hygiène [fr] hygiène تلفظ رأی
24/04/2013 tampon [fr] tampon تلفظ رأی
24/04/2013 vernis [fr] vernis تلفظ رأی
24/04/2013 magnifique [fr] magnifique تلفظ رأی
24/04/2013 non [fr] non تلفظ رأی
24/04/2013 oui [fr] oui تلفظ 1 رأی
24/04/2013 vie [fr] vie تلفظ رأی
24/04/2013 blanc (En accent Suisse) [fr] blanc (En accent Suisse) تلفظ رأی
24/04/2013 alors [fr] alors تلفظ رأی
24/04/2013 glace au chocolat [fr] glace au chocolat تلفظ رأی
24/04/2013 gâteau au chocolat [fr] gâteau au chocolat تلفظ رأی
24/04/2013 un chocolat chaud [fr] un chocolat chaud تلفظ رأی
24/04/2013 mousse au chocolat [fr] mousse au chocolat تلفظ رأی
24/04/2013 chocolat [fr] chocolat تلفظ رأی
24/04/2013 désespoir [fr] désespoir تلفظ رأی
24/04/2013 réfléchir [fr] réfléchir تلفظ 1 رأی
24/04/2013 décision [fr] décision تلفظ 1 رأی
24/04/2013 incrédule [fr] incrédule تلفظ رأی
24/04/2013 inventivité [fr] inventivité تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Cistude تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 241

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 26 رأی

نمایش ها: 10.543


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 37.865

مکان بر اساس تلفظ ها: 966