کلماتی که Cistude در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: Cistude مشترک تلفظ‌های Cistude شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2013 tu me manques [fr] tu me manques تلفظ 0 رأی
24/04/2013 magnétoscope [fr] magnétoscope تلفظ 0 رأی
24/04/2013 éventail [fr] éventail تلفظ 0 رأی
24/04/2013 avenir [fr] avenir تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Ajouter [fr] Ajouter تلفظ 0 رأی
24/04/2013 amoureuse [fr] amoureuse تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Je t'aime [fr] Je t'aime تلفظ 0 رأی
24/04/2013 champagne [fr] champagne تلفظ 0 رأی
24/04/2013 champignon [fr] champignon تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Champion [fr] Champion تلفظ 1 رأی
24/04/2013 hygiénique [fr] hygiénique تلفظ 0 رأی
24/04/2013 hygiène [fr] hygiène تلفظ 0 رأی
24/04/2013 tampon [fr] tampon تلفظ 0 رأی
24/04/2013 vernis [fr] vernis تلفظ 0 رأی
24/04/2013 magnifique [fr] magnifique تلفظ 0 رأی
24/04/2013 non [fr] non تلفظ 0 رأی
24/04/2013 oui [fr] oui تلفظ 2 رأی
24/04/2013 blanc (En accent Suisse) [fr] blanc (En accent Suisse) تلفظ 0 رأی
24/04/2013 alors [fr] alors تلفظ -1 رأی
24/04/2013 glace au chocolat [fr] glace au chocolat تلفظ 1 رأی
24/04/2013 gâteau au chocolat [fr] gâteau au chocolat تلفظ 0 رأی
24/04/2013 un chocolat chaud [fr] un chocolat chaud تلفظ 0 رأی
24/04/2013 mousse au chocolat [fr] mousse au chocolat تلفظ 0 رأی
24/04/2013 chocolat [fr] chocolat تلفظ 0 رأی
24/04/2013 désespoir [fr] désespoir تلفظ 0 رأی
24/04/2013 réfléchir [fr] réfléchir تلفظ 1 رأی
24/04/2013 décision [fr] décision تلفظ 1 رأی
24/04/2013 incrédule [fr] incrédule تلفظ 0 رأی
24/04/2013 inventivité [fr] inventivité تلفظ 0 رأی
24/04/2013 croix [fr] croix تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Cistude تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 240

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 59 رأی

نمایش‌ها: 26.359


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 24.708

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.161