کلماتی که Cistude در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Cistude مشترک تلفظ‌های Cistude شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2013 pomme de terre [fr] pomme de terre تلفظ -1 رأی
24/04/2013 confiture [fr] confiture تلفظ 0 رأی
24/04/2013 baignoire [fr] baignoire تلفظ 0 رأی
24/04/2013 serrure [fr] serrure تلفظ 0 رأی
24/04/2013 arbre [fr] arbre تلفظ 2 رأی
24/04/2013 abricot [fr] abricot تلفظ 0 رأی
24/04/2013 90 [fr] 90 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 Michel de Montaigne [fr] Michel de Montaigne تلفظ 0 رأی
24/04/2013 80 [fr] 80 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 70 [fr] 70 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 60 [fr] 60 تلفظ 0 رأی
24/04/2013 fraise [fr] fraise تلفظ -2 رأی
24/04/2013 framboise [fr] framboise تلفظ 0 رأی
24/04/2013 métamorphose [fr] métamorphose تلفظ 0 رأی
24/04/2013 emmagasiner [fr] emmagasiner تلفظ 0 رأی
24/04/2013 s'embrasser [fr] s'embrasser تلفظ 0 رأی
24/04/2013 embrasser [fr] embrasser تلفظ 3 رأی
24/04/2013 peinture [fr] peinture تلفظ 0 رأی
24/04/2013 teinture [fr] teinture تلفظ 1 رأی
24/04/2013 torture [fr] torture تلفظ 0 رأی
24/04/2013 tortue [fr] tortue تلفظ 0 رأی
24/04/2013 lapin [fr] lapin تلفظ 0 رأی
24/04/2013 pingouin [fr] pingouin تلفظ 0 رأی
24/04/2013 manchot [fr] manchot تلفظ 0 رأی
24/04/2013 sauveur [fr] sauveur تلفظ 0 رأی
24/04/2013 saveur [fr] saveur تلفظ 0 رأی
24/04/2013 parfum [fr] parfum تلفظ 0 رأی
24/04/2013 exaltant [fr] exaltant تلفظ 0 رأی
24/04/2013 monarchique [fr] monarchique تلفظ 0 رأی
24/04/2013 octobre [fr] octobre تلفظ 1 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی

اطلاعات کاربر

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئیس

Cistude تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 240

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 60 رأی

نمایش‌ها: 26.813


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 48.094

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.168