کلماتی که Chareidio در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Chareidio مشترک تلفظ‌های Chareidio شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/03/2008 popularity [en] popularity تلفظ 0 رأی
30/03/2008 repose [en] repose تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
30/03/2008 password [en] password تلفظ 0 رأی
30/03/2008 rainbow [en] rainbow تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
30/03/2008 Stratovarius [en] Stratovarius تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
30/03/2008 shampoo [en] shampoo تلفظ 0 رأی
30/03/2008 kitchen [en] kitchen تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I produce the Chareidio Global News, a daily news recap free of sensationalism, rhetoric and gossip.

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: سرزمین های فلسطینی

Chareidio تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 7 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 4 رأی

نمایش‌ها: 4.999


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 16.687