کلمات تلفظ شده توسط Chanel7 در فورو

کاربر: Chanel7 مشترک تلفظ های Chanel7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/08/2012 уяснювати [uk] уяснювати تلفظ رأی
05/10/2011 опалить [ru] опалить تلفظ رأی
05/10/2011 опухание [ru] опухание تلفظ رأی
05/10/2011 загустевание [ru] загустевание تلفظ رأی
05/10/2011 усиливаться [ru] усиливаться تلفظ رأی
05/10/2011 припухлость [ru] припухлость تلفظ رأی
05/10/2011 перекармливать [ru] перекармливать تلفظ رأی
05/10/2011 ощущающий [ru] ощущающий تلفظ رأی
05/10/2011 костюмерная [ru] костюмерная تلفظ رأی
04/10/2011 Михаил Тимофеевич Калашников [ru] Михаил Тимофеевич Калашников تلفظ رأی
03/10/2011 зверёк [ru] зверёк تلفظ رأی
02/10/2011 грім [uk] грім تلفظ رأی
02/10/2011 отвесный [ru] отвесный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 Дима [ru] Дима تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 дисплей [uk] дисплей تلفظ رأی
02/10/2011 ворьё [ru] ворьё تلفظ رأی
02/10/2011 дистиллированный [ru] дистиллированный تلفظ رأی
02/10/2011 дистиллятор [ru] дистиллятор تلفظ رأی
02/10/2011 воскресительница [ru] воскресительница تلفظ رأی
02/10/2011 славненький [ru] славненький تلفظ رأی
02/10/2011 славненько [ru] славненько تلفظ رأی
02/10/2011 садозащитный [ru] садозащитный تلفظ رأی
02/10/2011 садовников [ru] садовников تلفظ رأی
02/10/2011 Алайская долина [ru] Алайская долина تلفظ رأی
02/10/2011 безнадзорно [ru] безнадзорно تلفظ رأی
02/10/2011 национал-большевизм [ru] национал-большевизм تلفظ رأی
02/10/2011 Приангарье [ru] Приангарье تلفظ رأی
02/10/2011 Приангарский [ru] Приангарский تلفظ رأی
02/10/2011 решебник [ru] решебник تلفظ رأی
02/10/2011 XX век [ru] XX век تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اوکراین

Chanel7 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 213 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 16

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 7.587


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.923

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.082