کلمات تلفظ شده توسط Cata در فورو

کاربر: Cata مشترک تلفظ های Cata شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/07/2009 agigantada [es] agigantada تلفظ رأی
29/07/2009 cabezota [es] cabezota تلفظ رأی
28/07/2009 enredadera [es] enredadera تلفظ رأی
28/07/2009 amedrentarlo [es] amedrentarlo تلفظ رأی
28/07/2009 invierno [es] invierno تلفظ 0 رأی
28/07/2009 roble [es] roble تلفظ رأی
23/07/2009 rebuznaban [es] rebuznaban تلفظ رأی
23/07/2009 rebuznos [es] rebuznos تلفظ رأی
23/07/2009 rebuznan [es] rebuznan تلفظ رأی
14/07/2009 todo [es] todo تلفظ رأی
09/07/2009 atrevido [es] atrevido تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/07/2009 alabastrino [es] alabastrino تلفظ رأی
09/07/2009 brocal [es] brocal تلفظ رأی
09/07/2009 terribles [es] terribles تلفظ رأی
09/07/2009 aljibe [es] aljibe تلفظ رأی
09/07/2009 cristales [es] cristales تلفظ رأی
08/07/2009 contagiado [es] contagiado تلفظ رأی
08/07/2009 auroras [es] auroras تلفظ رأی
08/07/2009 arrebolados [es] arrebolados تلفظ رأی
08/07/2009 alborroso [es] alborroso تلفظ رأی
08/07/2009 pauta [es] pauta تلفظ رأی
08/07/2009 treinta [es] treinta تلفظ رأی
08/07/2009 vaina [es] vaina تلفظ رأی
08/07/2009 cuidado [pt] cuidado تلفظ رأی
08/07/2009 acuoso [es] acuoso تلفظ رأی
08/07/2009 tregua [es] tregua تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2009 ciudad [es] ciudad تلفظ -1 رأی
08/07/2009 viejo [es] viejo تلفظ رأی
08/07/2009 labio [es] labio تلفظ رأی
08/07/2009 viaje [es] viaje تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Cata تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 45 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 7.586


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.434

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.020