کلمات تلفظ شده توسط Cassiusaugusta در فورو

کاربر: Cassiusaugusta مشترک تلفظ های Cassiusaugusta شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/01/2011 polyamory [en] polyamory تلفظ رأی
29/01/2011 aquascape [en] aquascape تلفظ رأی
29/01/2011 agritourism [en] agritourism تلفظ رأی
29/01/2011 big-box [en] big-box تلفظ رأی
29/01/2011 gastric bypass [en] gastric bypass تلفظ رأی
29/01/2011 biodiesel [en] biodiesel تلفظ رأی
29/01/2011 soul patch [en] soul patch تلفظ رأی
29/01/2011 spyware [en] spyware تلفظ رأی
29/01/2011 defriend [en] defriend تلفظ رأی
29/01/2011 matchy-matchy [en] matchy-matchy تلفظ رأی
29/01/2011 overthink [en] overthink تلفظ رأی
29/01/2011 catastrophizing [en] catastrophizing تلفظ -1 رأی
29/01/2011 manscape [en] manscape تلفظ رأی
29/01/2011 hear me out [en] hear me out تلفظ رأی
29/01/2011 iSilo [en] iSilo تلفظ رأی
29/01/2011 Rupert Sheldrake [en] Rupert Sheldrake تلفظ رأی
29/01/2011 LiveCD [en] LiveCD تلفظ رأی
25/01/2011 diverseness [en] diverseness تلفظ رأی
25/01/2011 Julianna Luisa Margulies [en] Julianna Luisa Margulies تلفظ رأی
25/01/2011 genuineness [en] genuineness تلفظ رأی
25/01/2011 grapey [en] grapey تلفظ رأی
25/01/2011 transpressive [en] transpressive تلفظ رأی
25/01/2011 transpression [en] transpression تلفظ رأی
25/01/2011 transcurrent [en] transcurrent تلفظ رأی
25/01/2011 keywords [en] keywords تلفظ رأی
25/01/2011 minor [en] minor تلفظ 1 رأی
24/01/2011 Tex Avery [en] Tex Avery تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/01/2011 Nicole Natalie Austin [en] Nicole Natalie Austin تلفظ رأی
24/01/2011 Robert Soleyjacks [en] Robert Soleyjacks تلفظ رأی
24/01/2011 micrite [en] micrite تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I teach French at an American high school.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Cassiusaugusta تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 197 (27 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 46

رأی ها: 32 رأی

نمایش ها: 15.718


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.899

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.163