کلماتی که CannedMan در فوروو تلفظ کرده

کاربر: CannedMan مشترک تلفظ‌های CannedMan شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/10/2010 Breen [no] Breen تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/10/2010 Vegard Breen [no] Vegard Breen تلفظ 0 رأی
29/10/2010 brei [no] brei تلفظ 0 رأی
29/10/2010 glatt [no] glatt تلفظ 1 رأی
29/10/2010 røde [no] røde تلفظ 0 رأی
29/10/2010 flott [no] flott تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/10/2010 mager [no] mager تلفظ 0 رأی
29/10/2010 statistisk [no] statistisk تلفظ 0 رأی
29/10/2010 barsk [no] barsk تلفظ 0 رأی
29/10/2010 vill [no] vill تلفظ 0 رأی
29/10/2010 beskjeden [no] beskjeden تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/10/2010 utrolig [no] utrolig تلفظ 0 رأی
29/10/2010 nettopp [no] nettopp تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/10/2010 tekjøkken [no] tekjøkken تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/10/2010 kjetter [no] kjetter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/10/2010 tjære [no] tjære تلفظ 0 رأی
29/10/2010 aass bryggeri [no] aass bryggeri تلفظ 0 رأی
29/10/2010 frekvens [no] frekvens تلفظ 0 رأی
29/10/2010 mage [no] mage تلفظ 0 رأی
09/11/2009 sæterrømme [no] sæterrømme تلفظ 0 رأی
09/11/2009 militær [no] militær تلفظ 0 رأی
09/11/2009 kjærtegn [no] kjærtegn تلفظ 0 رأی
09/11/2009 kjærleik [no] kjærleik تلفظ 0 رأی
09/11/2009 Buran [no] Buran تلفظ 0 رأی
09/11/2009 einherjar [no] einherjar تلفظ 0 رأی
09/11/2009 dimmu borgir [no] dimmu borgir تلفظ 0 رأی
09/11/2009 Kiberg [no] Kiberg تلفظ 0 رأی
09/11/2009 burzum [no] burzum تلفظ 0 رأی
09/11/2009 Lævateinn [no] Lævateinn تلفظ 0 رأی
09/11/2009 takk for sist [no] takk for sist تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: نروژ

CannedMan تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 48 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5

رأی‌ها: 10 رأی

نمایش‌ها: 11.931


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 9.858

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.710