کلمات تلفظ شده توسط CannedMan در فورو

کاربر: CannedMan مشترک تلفظ های CannedMan شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/10/2010 Breen [no] Breen تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/10/2010 Vegard Breen [no] Vegard Breen تلفظ رأی
29/10/2010 brei [no] brei تلفظ رأی
29/10/2010 glatt [no] glatt تلفظ 1 رأی
29/10/2010 røde [no] røde تلفظ رأی
29/10/2010 flott [no] flott تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/10/2010 mager [no] mager تلفظ رأی
29/10/2010 statistisk [no] statistisk تلفظ رأی
29/10/2010 barsk [no] barsk تلفظ رأی
29/10/2010 vill [no] vill تلفظ رأی
29/10/2010 beskjeden [no] beskjeden تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/10/2010 utrolig [no] utrolig تلفظ رأی
29/10/2010 nettopp [no] nettopp تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/10/2010 tekjøkken [no] tekjøkken تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/10/2010 kjetter [no] kjetter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/10/2010 tjære [no] tjære تلفظ رأی
29/10/2010 aass bryggeri [no] aass bryggeri تلفظ رأی
29/10/2010 frekvens [no] frekvens تلفظ رأی
29/10/2010 mage [no] mage تلفظ رأی
09/11/2009 sæterrømme [no] sæterrømme تلفظ رأی
09/11/2009 militær [no] militær تلفظ رأی
09/11/2009 kjærtegn [no] kjærtegn تلفظ رأی
09/11/2009 kjærleik [no] kjærleik تلفظ رأی
09/11/2009 Buran [no] Buran تلفظ رأی
09/11/2009 einherjar [no] einherjar تلفظ رأی
09/11/2009 dimmu borgir [no] dimmu borgir تلفظ رأی
09/11/2009 Kiberg [no] Kiberg تلفظ رأی
09/11/2009 burzum [no] burzum تلفظ رأی
09/11/2009 Lævateinn [no] Lævateinn تلفظ رأی
09/11/2009 takk for sist [no] takk for sist تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: نروژ

وب: http://cannedman.blogspot.com

CannedMan تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 48 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5

رأی ها: 10 رأی

نمایش ها: 7.504


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 8.628

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.804