کلمات تلفظ شده توسط CSven در فورو

کاربر: CSven مشترک تلفظ های CSven شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/09/2012 幼年 [zh] 幼年 تلفظ رأی
03/06/2012 喹諾酮 [zh] 喹諾酮 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘂 تلفظ رأی
02/06/2012 嗣国 [zh] 嗣国 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 喻 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘁 تلفظ رأی
02/06/2012 含油岩 [zh] 含油岩 تلفظ رأی
02/06/2012 周禮 [zh] 周禮 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘎 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘏 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘐 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘒 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘓 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 呕 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘖 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 啧 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘗 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘛 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘜 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 唛 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘣 تلفظ رأی
02/06/2012 嘉黎 [zh] 嘉黎 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘮 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 嘸 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 呒 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 噀 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 噂 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 噌 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 噍 تلفظ رأی
02/06/2012 [zh] 噘 تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: چين

CSven تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 72

واژگان افزوده شده: 2

نمایش ها: 5.735


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 19.179

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.759