کلمات تلفظ شده توسط CSven در فورو

کاربر: CSven مشترک تلفظ های CSven شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/09/2012 幼年 [zh] 幼年 تلفظ 0 رأی
03/06/2012 喹諾酮 [zh] 喹諾酮 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘂 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 嗣国 [zh] 嗣国 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 喻 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘁 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 含油岩 [zh] 含油岩 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 周禮 [zh] 周禮 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘎 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘏 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘐 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘒 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘓 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 呕 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘖 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 啧 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘗 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘛 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘜 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 唛 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘣 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 嘉黎 [zh] 嘉黎 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘮 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 嘸 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 呒 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 噀 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 噂 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 噌 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 噍 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 [zh] 噘 تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: چين

CSven تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 72

واژگان افزوده شده: 2

نمایش ها: 5.783


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 16.196

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.747