کلمات تلفظ شده توسط CORVO در فورو

کاربر: CORVO مشترک تلفظ های CORVO شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
16/05/2010 estas [gl] estas تلفظ رأی
16/05/2010 cibernética [gl] cibernética تلفظ رأی
16/05/2010 barra de menú [gl] barra de menú تلفظ رأی
16/05/2010 base de datos [gl] base de datos تلفظ -1 رأی
21/01/2010 ēsŭrĭo [la] ēsŭrĭo تلفظ رأی
21/01/2010 ălĭēno [la] ălĭēno تلفظ رأی
21/01/2010 arcĕo [la] arcĕo تلفظ رأی
21/01/2010 Troiae qui primus ab oris [la] Troiae qui primus ab oris تلفظ رأی
21/01/2010 Fraternitas Rosae Crucis [la] Fraternitas Rosae Crucis تلفظ رأی
21/01/2010 Pescennius [la] Pescennius تلفظ رأی
21/01/2010 Accius [la] Accius تلفظ رأی
21/01/2010 Cincinnatus [la] Cincinnatus تلفظ رأی
21/01/2010 adiacentia [la] adiacentia تلفظ رأی
21/01/2010 adipisci [la] adipisci تلفظ رأی
21/01/2010 acciarium [la] acciarium تلفظ رأی
21/01/2010 abbātiālis [la] abbātiālis تلفظ رأی
21/01/2010 abaliēnātiō [la] abaliēnātiō تلفظ رأی
21/01/2010 acidus [la] acidus تلفظ رأی
21/01/2010 celatum [la] celatum تلفظ رأی
21/01/2010 fugit [la] fugit تلفظ رأی
21/01/2010 jactum [la] jactum تلفظ رأی
21/01/2010 bonus oriens [la] bonus oriens تلفظ رأی
13/01/2010 lacessit [la] lacessit تلفظ رأی
13/01/2010 iacere [la] iacere تلفظ رأی
13/01/2010 praestare [la] praestare تلفظ رأی
13/01/2010 quaerere [la] quaerere تلفظ رأی
13/01/2010 acerbus [la] acerbus تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 aestimavi [la] aestimavi تلفظ رأی
13/01/2010 aetatis [la] aetatis تلفظ رأی
13/01/2010 aeternus [la] aeternus تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

CORVO تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 188 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 214

رأی ها: 22 رأی

نمایش ها: 32.045


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 663

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.225