کلماتی که CORVO در فوروو تلفظ کرده

کاربر: CORVO مشترک تلفظ‌های CORVO شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/05/2010 estas [gl] estas تلفظ 0 رأی
16/05/2010 cibernética [gl] cibernética تلفظ 0 رأی
16/05/2010 barra de menú [gl] barra de menú تلفظ 0 رأی
16/05/2010 base de datos [gl] base de datos تلفظ -1 رأی
21/01/2010 ēsŭrĭo [la] ēsŭrĭo تلفظ 0 رأی
21/01/2010 ălĭēno [la] ălĭēno تلفظ 0 رأی
21/01/2010 arcĕo [la] arcĕo تلفظ 0 رأی
21/01/2010 Troiae qui primus ab oris [la] Troiae qui primus ab oris تلفظ 0 رأی
21/01/2010 Fraternitas Rosae Crucis [la] Fraternitas Rosae Crucis تلفظ 0 رأی
21/01/2010 Pescennius [la] Pescennius تلفظ 0 رأی
21/01/2010 Accius [la] Accius تلفظ 0 رأی
21/01/2010 Cincinnatus [la] Cincinnatus تلفظ 0 رأی
21/01/2010 adiacentia [la] adiacentia تلفظ 0 رأی
21/01/2010 adipisci [la] adipisci تلفظ 0 رأی
21/01/2010 acciarium [la] acciarium تلفظ 0 رأی
21/01/2010 abbātiālis [la] abbātiālis تلفظ 0 رأی
21/01/2010 abaliēnātiō [la] abaliēnātiō تلفظ 0 رأی
21/01/2010 acidus [la] acidus تلفظ 0 رأی
21/01/2010 celatum [la] celatum تلفظ 0 رأی
21/01/2010 fugit [la] fugit تلفظ 0 رأی
21/01/2010 jactum [la] jactum تلفظ 0 رأی
21/01/2010 bonus oriens [la] bonus oriens تلفظ 0 رأی
13/01/2010 lacessit [la] lacessit تلفظ 0 رأی
13/01/2010 iacere [la] iacere تلفظ 0 رأی
13/01/2010 praestare [la] praestare تلفظ 0 رأی
13/01/2010 quaerere [la] quaerere تلفظ 0 رأی
13/01/2010 acerbus [la] acerbus تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 aestimavi [la] aestimavi تلفظ 0 رأی
13/01/2010 aetatis [la] aetatis تلفظ 0 رأی
13/01/2010 aeternus [la] aeternus تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

CORVO تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 180 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 214

رأی‌ها: 22 رأی

نمایش‌ها: 39.780


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 763

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.483