کلماتی که CJG91011 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: CJG91011 مشترک تلفظ‌های CJG91011 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/11/2010 trichome [en] trichome تلفظ 0 رأی
28/11/2010 burp [en] burp تلفظ 0 رأی
28/11/2010 Italy [en] Italy تلفظ 0 رأی
07/08/2010 Hello [en] Hello تلفظ 0 رأی
21/03/2010 Justin Bieber [en] Justin Bieber تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
21/03/2010 Malfoy [en] Malfoy تلفظ 0 رأی
15/03/2010 bubbling [en] bubbling تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Hephaestus [en] Hephaestus تلفظ 1 رأی
04/02/2010 statistical [en] statistical تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Cincinnati [en] Cincinnati تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
26/01/2010 Ohio [en] Ohio تلفظ 0 رأی
26/01/2010 swagger [en] swagger تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Cassandra [en] Cassandra تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

CJG91011 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 13 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3

رأی‌ها: 4 رأی

نمایش‌ها: 10.304


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 14.593

مکان بر اساس تلفظ ها: 11.689