کلمات تلفظ شده توسط CJG91011 در فورو

کاربر: CJG91011 مشترک تلفظ های CJG91011 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/11/2010 trichome [en] trichome تلفظ رأی
28/11/2010 burp [en] burp تلفظ رأی
28/11/2010 Italy [en] Italy تلفظ رأی
07/08/2010 Hello [en] Hello تلفظ رأی
21/03/2010 Justin Bieber [en] Justin Bieber تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
21/03/2010 Malfoy [en] Malfoy تلفظ رأی
15/03/2010 bubbling [en] bubbling تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2010 Hephaestus [en] Hephaestus تلفظ رأی
04/02/2010 statistical [en] statistical تلفظ رأی
26/01/2010 Cincinnati [en] Cincinnati تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
26/01/2010 Ohio [en] Ohio تلفظ رأی
26/01/2010 Aphrodite [en] Aphrodite تلفظ -3 رأی
26/01/2010 swagger [en] swagger تلفظ رأی
26/01/2010 Cassandra [en] Cassandra تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

CJG91011 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 14 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 7.428


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 11.210

مکان بر اساس تلفظ ها: 9.138