کلماتی که CA_AngMo در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: CA_AngMo مشترک تلفظ‌های CA_AngMo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/06/2010 Goldfinger [en] Goldfinger تلفظ 0 رأی
24/06/2010 panhandler [en] panhandler تلفظ 0 رأی
24/06/2010 dork [en] dork تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 nerdy [en] nerdy تلفظ 0 رأی
24/06/2010 hanky-panky [en] hanky-panky تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Coke [en] Coke تلفظ 0 رأی
24/06/2010 schmuck [en] schmuck تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 ain't [en] ain't تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Sacramento [en] Sacramento تلفظ 1 رأی
24/06/2010 Ashley [en] Ashley تلفظ 0 رأی
24/06/2010 headshot [en] headshot تلفظ 2 رأی

اطلاعات کاربر

Native Californian.. Also lived in Ireland, Puerto Rico, and Singapore.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

CA_AngMo تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 101 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 53

رأی‌ها: 37 رأی

نمایش‌ها: 26.623


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.112

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.528