کلمات تلفظ شده توسط CA_AngMo در فورو صفحه 3.

کاربر: CA_AngMo مشترک تلفظ های CA_AngMo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/06/2010 Al Gore [en] Al Gore تلفظ رأی
25/06/2010 deadhead [en] deadhead تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/06/2010 Island [en] Island تلفظ -1 رأی
25/06/2010 schizo [en] schizo تلفظ رأی
25/06/2010 pseudonym [en] pseudonym تلفظ رأی
24/06/2010 Adobe flash [en] Adobe flash تلفظ 1 رأی
24/06/2010 Adam Smith [en] Adam Smith تلفظ رأی
24/06/2010 hypocritical [en] hypocritical تلفظ 2 رأی
24/06/2010 Milton Friedman [en] Milton Friedman تلفظ رأی
24/06/2010 UNICEF [en] UNICEF تلفظ رأی
24/06/2010 executive summary [en] executive summary تلفظ رأی
24/06/2010 Digg [en] Digg تلفظ رأی
24/06/2010 encryption [en] encryption تلفظ رأی
24/06/2010 Captcha [en] Captcha تلفظ رأی
24/06/2010 widgets [en] widgets تلفظ رأی
24/06/2010 denomination [en] denomination تلفظ رأی
24/06/2010 Siamese [en] Siamese تلفظ رأی
24/06/2010 Bloomsday [en] Bloomsday تلفظ رأی
24/06/2010 lose face [en] lose face تلفظ رأی
24/06/2010 sons of bitches [en] sons of bitches تلفظ رأی
24/06/2010 pet peeve [en] pet peeve تلفظ رأی
24/06/2010 buck naked [en] buck naked تلفظ رأی
24/06/2010 basket case [en] basket case تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 Fear and Loathing [en] Fear and Loathing تلفظ رأی
24/06/2010 man and wife [en] man and wife تلفظ رأی
24/06/2010 polymorphism [en] polymorphism تلفظ 1 رأی
24/06/2010 Arnold Schwarzenegger [en] Arnold Schwarzenegger تلفظ 1 رأی
24/06/2010 bullshit [en] bullshit تلفظ 3 رأی
24/06/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ -1 رأی
24/06/2010 Google Docs [en] Google Docs تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Native Californian.. Also lived in Ireland, Puerto Rico, and Singapore.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

CA_AngMo تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 103 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 53

رأی ها: 25 رأی

نمایش ها: 16.890


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.701

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.028