کلماتی که CA_AngMo در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: CA_AngMo مشترک تلفظ‌های CA_AngMo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/06/2010 Hewlett-Packard [en] Hewlett-Packard تلفظ 0 رأی
25/06/2010 Leo LaPorte [en] Leo LaPorte تلفظ 0 رأی
25/06/2010 utilization [en] utilization تلفظ 1 رأی
25/06/2010 teleconference [en] teleconference تلفظ 0 رأی
25/06/2010 stakeholder [en] stakeholder تلفظ 1 رأی
25/06/2010 specification [en] specification تلفظ 0 رأی
25/06/2010 cannibalism [en] cannibalism تلفظ 0 رأی
25/06/2010 cannibal [en] cannibal تلفظ 0 رأی
25/06/2010 methodology [en] methodology تلفظ 0 رأی
25/06/2010 customization [en] customization تلفظ 2 رأی
25/06/2010 project (noun) [en] project (noun) تلفظ 0 رأی
25/06/2010 Insubordination [en] Insubordination تلفظ 0 رأی
25/06/2010 deck [en] deck تلفظ 1 رأی
25/06/2010 Silicon Valley [en] Silicon Valley تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/06/2010 dirty laundry [en] dirty laundry تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/06/2010 duct tape [en] duct tape تلفظ -1 رأی
25/06/2010 barbed wire [en] barbed wire تلفظ 1 رأی
25/06/2010 yolk [en] yolk تلفظ 0 رأی
25/06/2010 stub [en] stub تلفظ 0 رأی
25/06/2010 percolate [en] percolate تلفظ 0 رأی
25/06/2010 Heimlich maneuver [en] Heimlich maneuver تلفظ 0 رأی
25/06/2010 hierarchical [en] hierarchical تلفظ 2 رأی
25/06/2010 pathname [en] pathname تلفظ 0 رأی
25/06/2010 disheveled [en] disheveled تلفظ 2 رأی
25/06/2010 diaspora [en] diaspora تلفظ 0 رأی
25/06/2010 brittleness [en] brittleness تلفظ 0 رأی
25/06/2010 inharmonious [en] inharmonious تلفظ 0 رأی
25/06/2010 toaster [en] toaster تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/06/2010 sauce [en] sauce تلفظ 2 رأی
25/06/2010 Al Gore [en] Al Gore تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Native Californian.. Also lived in Ireland, Puerto Rico, and Singapore.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

CA_AngMo تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 101 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 53

رأی‌ها: 37 رأی

نمایش‌ها: 26.312


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.096

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.526