کلمات تلفظ شده توسط CA_AngMo در فورو

کاربر: CA_AngMo مشترک تلفظ های CA_AngMo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/10/2013 anaphylactic [en] anaphylactic تلفظ رأی
07/10/2013 Roseville [en] Roseville تلفظ رأی
07/10/2013 Janis Joplin [en] Janis Joplin تلفظ رأی
07/10/2013 once upon a time [en] once upon a time تلفظ رأی
07/10/2013 procurement [en] procurement تلفظ رأی
07/10/2013 push the envelope [en] push the envelope تلفظ رأی
07/10/2013 geocache [en] geocache تلفظ رأی
07/10/2013 Butte [en] Butte تلفظ 1 رأی
07/10/2013 Jeff Bezos [en] Jeff Bezos تلفظ رأی
27/06/2010 moleskin [en] moleskin تلفظ رأی
27/06/2010 Meaty [en] Meaty تلفظ رأی
27/06/2010 Kickback [en] Kickback تلفظ رأی
27/06/2010 Oddball [en] Oddball تلفظ رأی
27/06/2010 xenophobia [en] xenophobia تلفظ 1 رأی
26/06/2010 jackalope [en] jackalope تلفظ رأی
26/06/2010 videophile [en] videophile تلفظ رأی
26/06/2010 webinar [en] webinar تلفظ رأی
26/06/2010 netiquette [en] netiquette تلفظ رأی
26/06/2010 emoticon [en] emoticon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/06/2010 Cybercrime [en] Cybercrime تلفظ رأی
26/06/2010 Zombie [en] Zombie تلفظ 1 رأی
26/06/2010 spark plug [en] spark plug تلفظ رأی
26/06/2010 home sweet home [en] home sweet home تلفظ رأی
26/06/2010 shoot the breeze [en] shoot the breeze تلفظ رأی
26/06/2010 liquidation [en] liquidation تلفظ رأی
26/06/2010 conduit [en] conduit تلفظ 2 رأی
26/06/2010 restitution [en] restitution تلفظ رأی
26/06/2010 recidivism [en] recidivism تلفظ 1 رأی
26/06/2010 reluctant [en] reluctant تلفظ 1 رأی
26/06/2010 postal [en] postal تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Native Californian.. Also lived in Ireland, Puerto Rico, and Singapore.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

CA_AngMo تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 103 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 53

رأی ها: 25 رأی

نمایش ها: 16.945


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.712

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.038