کلمات تلفظ شده توسط CARVALHO در فورو صفحه 8.

کاربر: CARVALHO مشترک تلفظ های CARVALHO شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/08/2009 Hülsenfrüchte [de] Hülsenfrüchte تلفظ رأی
11/08/2009 Möhnesee [de] Möhnesee تلفظ رأی
11/08/2009 Klapperstorch [de] Klapperstorch تلفظ رأی
11/08/2009 Gürteltier [de] Gürteltier تلفظ رأی
11/08/2009 schofel [de] schofel تلفظ رأی
11/08/2009 Kampfgetümmel [de] Kampfgetümmel تلفظ رأی
11/08/2009 Oxer [de] Oxer تلفظ رأی
11/08/2009 Cavalletti [de] Cavalletti تلفظ رأی
11/08/2009 katamaran [de] katamaran تلفظ رأی
11/08/2009 Heraeus [de] Heraeus تلفظ رأی
11/08/2009 Friedrich Hölderlin [de] Friedrich Hölderlin تلفظ رأی
11/08/2009 August Wilhelm von Schlegel [de] August Wilhelm von Schlegel تلفظ رأی
11/08/2009 Flebbe [de] Flebbe تلفظ رأی
11/08/2009 Moloch [de] Moloch تلفظ رأی
11/08/2009 Hans Magnus Enzensberger [de] Hans Magnus Enzensberger تلفظ رأی
11/08/2009 Johann Ludwig Tieck [de] Johann Ludwig Tieck تلفظ رأی
11/08/2009 Messerbänkchen [de] Messerbänkchen تلفظ رأی
11/08/2009 Adolf Adickes [de] Adolf Adickes تلفظ رأی
11/08/2009 Krume [de] Krume تلفظ رأی
11/08/2009 Grummet [de] Grummet تلفظ رأی
11/08/2009 Kummet [de] Kummet تلفظ رأی
11/08/2009 Schlehdorn [de] Schlehdorn تلفظ رأی
11/08/2009 Schlehe [de] Schlehe تلفظ رأی
11/08/2009 piaffe [de] piaffe تلفظ رأی
11/08/2009 pirouette [de] pirouette تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/08/2009 Jakobskreuzkraut [de] Jakobskreuzkraut تلفظ رأی
11/08/2009 Mauerblümchen [de] Mauerblümchen تلفظ رأی
11/08/2009 raps [de] raps تلفظ رأی
11/08/2009 travers [de] travers تلفظ رأی
11/08/2009 Ganove [de] Ganove تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Linguista - Docente e Investigadora

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آلمان

CARVALHO تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 459 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 134

رأی ها: 18 رأی

نمایش ها: 25.722


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 925

مکان بر اساس تلفظ ها: 543