کلماتی که Brazilian_SP در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Brazilian_SP مشترک تلفظ‌های Brazilian_SP شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/11/2012 manha [pt] manha تلفظ 0 رأی
21/11/2012 mostrengo [pt] mostrengo تلفظ 0 رأی
21/11/2012 ataraxia [pt] ataraxia تلفظ 0 رأی
21/11/2012 torniquete [pt] torniquete تلفظ 0 رأی
21/11/2012 Sete Cidades [pt] Sete Cidades تلفظ 0 رأی
14/11/2012 saracura [pt] saracura تلفظ 0 رأی
13/11/2012 citodiérese [pt] citodiérese تلفظ 0 رأی
13/11/2012 pizzi [pt] pizzi تلفظ 0 رأی
13/11/2012 Jack Daniels [pt] Jack Daniels تلفظ 0 رأی
13/11/2012 morto-vivo [pt] morto-vivo تلفظ 0 رأی
13/11/2012 Calcutá [pt] Calcutá تلفظ 0 رأی
13/11/2012 refestelar [pt] refestelar تلفظ 0 رأی
13/11/2012 regionalismo [pt] regionalismo تلفظ 0 رأی
13/11/2012 prognóstico [pt] prognóstico تلفظ 0 رأی
09/11/2012 enrabado [pt] enrabado تلفظ 0 رأی
09/11/2012 sexo livre [pt] sexo livre تلفظ 0 رأی
09/11/2012 cleptocracia [pt] cleptocracia تلفظ 0 رأی
19/10/2012 murundu [pt] murundu تلفظ 0 رأی
19/10/2012 teologal [pt] teologal تلفظ 0 رأی
19/10/2012 prussianização [pt] prussianização تلفظ 0 رأی
19/10/2012 antimónio [pt] antimónio تلفظ 0 رأی
19/10/2012 itrio [pt] itrio تلفظ 0 رأی
19/10/2012 desmentir [pt] desmentir تلفظ 0 رأی
19/10/2012 Ísis Valverde [pt] Ísis Valverde تلفظ 0 رأی
19/10/2012 Aiuruoca [pt] Aiuruoca تلفظ 0 رأی
16/10/2012 prelazia [pt] prelazia تلفظ 0 رأی
16/10/2012 rutherfórdio [pt] rutherfórdio تلفظ 0 رأی
16/10/2012 gazeio [pt] gazeio تلفظ 0 رأی
16/10/2012 chilreio [pt] chilreio تلفظ 0 رأی
16/10/2012 peitilho [pt] peitilho تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

Brazilian_SP تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 691 (101 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 749

رأی‌ها: 109 رأی

نمایش‌ها: 42.169


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 306

مکان بر اساس تلفظ ها: 388