کلماتی که BigMuff در فوروو تلفظ کرده

کاربر: BigMuff مشترک تلفظ‌های BigMuff شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/10/2012 Insolvenzverwaltung [de] Insolvenzverwaltung تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Wasserversorgungsgesellschaft [de] Wasserversorgungsgesellschaft تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Irren ist menschlich [de] Irren ist menschlich تلفظ 1 رأی
18/10/2012 Ende gut alles gut [de] Ende gut alles gut تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Alles zu seiner Zeit [de] Alles zu seiner Zeit تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Zeit ist Geld [de] Zeit ist Geld تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Geschäftsprozessmanagement [de] Geschäftsprozessmanagement تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Karriereerfolg [de] Karriereerfolg تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Gebrauchsgütermärkte [de] Gebrauchsgütermärkte تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Schnittstellenmanagement [de] Schnittstellenmanagement تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Heinrich Elmenhorst [de] Heinrich Elmenhorst تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Aktivlautsprecher [de] Aktivlautsprecher تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Hilfsdienst [de] Hilfsdienst تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Lieblingsbier [de] Lieblingsbier تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Lieblingskoalitionspartner [de] Lieblingskoalitionspartner تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Fallensteller [de] Fallensteller تلفظ 0 رأی
17/09/2012 ihresgleichen [de] ihresgleichen تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Nazijargon [de] Nazijargon تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Wüstenplanet [de] Wüstenplanet تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Forschungschef [de] Forschungschef تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Kühlflügel [de] Kühlflügel تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Schallabsorption [de] Schallabsorption تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Terrorspur [de] Terrorspur تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Schallstrahler [de] Schallstrahler تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Bildungsreform [de] Bildungsreform تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Konjunktionaladverb [de] Konjunktionaladverb تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Labyrinthus [de] Labyrinthus تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Hornhauttopographie [de] Hornhauttopographie تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Speisesäle [de] Speisesäle تلفظ 0 رأی
17/09/2012 Essstuhl [de] Essstuhl تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

BigMuff تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 35

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 4.371


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.103