کلمات تلفظ شده توسط BigMuff در فورو

کاربر: BigMuff مشترک تلفظ های BigMuff شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/10/2012 Insolvenzverwaltung [de] Insolvenzverwaltung تلفظ رأی
18/10/2012 Wasserversorgungsgesellschaft [de] Wasserversorgungsgesellschaft تلفظ رأی
18/10/2012 Irren ist menschlich [de] Irren ist menschlich تلفظ 1 رأی
18/10/2012 Ende gut alles gut [de] Ende gut alles gut تلفظ رأی
18/10/2012 Alles zu seiner Zeit [de] Alles zu seiner Zeit تلفظ رأی
18/10/2012 Zeit ist Geld [de] Zeit ist Geld تلفظ رأی
18/10/2012 Geschäftsprozessmanagement [de] Geschäftsprozessmanagement تلفظ رأی
18/10/2012 Karriereerfolg [de] Karriereerfolg تلفظ رأی
18/10/2012 Gebrauchsgütermärkte [de] Gebrauchsgütermärkte تلفظ رأی
18/10/2012 Schnittstellenmanagement [de] Schnittstellenmanagement تلفظ رأی
17/09/2012 Heinrich Elmenhorst [de] Heinrich Elmenhorst تلفظ رأی
17/09/2012 Aktivlautsprecher [de] Aktivlautsprecher تلفظ رأی
17/09/2012 Hilfsdienst [de] Hilfsdienst تلفظ رأی
17/09/2012 Lieblingsbier [de] Lieblingsbier تلفظ رأی
17/09/2012 Lieblingskoalitionspartner [de] Lieblingskoalitionspartner تلفظ رأی
17/09/2012 Fallensteller [de] Fallensteller تلفظ رأی
17/09/2012 ihresgleichen [de] ihresgleichen تلفظ رأی
17/09/2012 Nazijargon [de] Nazijargon تلفظ رأی
17/09/2012 Wüstenplanet [de] Wüstenplanet تلفظ رأی
17/09/2012 Forschungschef [de] Forschungschef تلفظ رأی
17/09/2012 Kühlflügel [de] Kühlflügel تلفظ رأی
17/09/2012 Schallabsorption [de] Schallabsorption تلفظ رأی
17/09/2012 Terrorspur [de] Terrorspur تلفظ رأی
17/09/2012 Schallstrahler [de] Schallstrahler تلفظ رأی
17/09/2012 Bildungsreform [de] Bildungsreform تلفظ رأی
17/09/2012 Konjunktionaladverb [de] Konjunktionaladverb تلفظ رأی
17/09/2012 Labyrinthus [de] Labyrinthus تلفظ رأی
17/09/2012 Hornhauttopographie [de] Hornhauttopographie تلفظ رأی
17/09/2012 Speisesäle [de] Speisesäle تلفظ رأی
17/09/2012 Essstuhl [de] Essstuhl تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

BigMuff تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 35

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 2.285


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.847