کلمات تلفظ شده توسط Benj در فورو

کاربر: Benj مشترک تلفظ های Benj شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/10/2010 Doillon [fr] Doillon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2010 doctoresse [fr] doctoresse تلفظ رأی
28/10/2010 doigté [fr] doigté تلفظ رأی
28/10/2010 doctrines [fr] doctrines تلفظ رأی
28/10/2010 doive [fr] doive تلفظ رأی
28/10/2010 divisée [fr] divisée تلفظ رأی
28/10/2010 divisé [fr] divisé تلفظ رأی
28/10/2010 distribués [fr] distribués تلفظ رأی
28/10/2010 distribuées [fr] distribuées تلفظ رأی
28/10/2010 diversifiées [fr] diversifiées تلفظ رأی
28/10/2010 distribuée [fr] distribuée تلفظ رأی
28/10/2010 distribué [fr] distribué تلفظ رأی
28/10/2010 dividendes [fr] dividendes تلفظ رأی
28/10/2010 diversité [fr] diversité تلفظ رأی
28/10/2010 distribuant [fr] distribuant تلفظ رأی
28/10/2010 divisions [fr] divisions تلفظ رأی
28/10/2010 distorsions [fr] distorsions تلفظ رأی
28/10/2010 distinguer de [fr] distinguer de تلفظ رأی
28/10/2010 écoutant [fr] écoutant تلفظ رأی
28/10/2010 écoulée [fr] écoulée تلفظ رأی
28/10/2010 Düsseldorf [fr] Düsseldorf تلفظ رأی
28/10/2010 économiseur [fr] économiseur تلفظ رأی
28/10/2010 distinguent [fr] distinguent تلفظ رأی
28/10/2010 économiser [fr] économiser تلفظ رأی
28/10/2010 écosser [fr] écosser تلفظ رأی
28/10/2010 économistes [fr] économistes تلفظ رأی
28/10/2010 économiques [fr] économiques تلفظ رأی
28/10/2010 écologiques [fr] écologiques تلفظ رأی
28/10/2010 écologistes [fr] écologistes تلفظ رأی
28/10/2010 économies [fr] économies تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

Benj تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 191 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 9.225


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 9.328

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.209