کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/10/2016 Munddöker [nds] Munddöker تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Munddook [nds] Munddook تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Amenophis [de] Amenophis تلفظ 0 رأی
23/10/2016 sechzehn [de] sechzehn تلفظ 0 رأی
23/10/2016 jubeln [de] jubeln تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Bezettelung [de] Bezettelung تلفظ 1 رأی
23/10/2016 küstenabgewandt [de] küstenabgewandt تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Gemeindehӓuser [de] Gemeindehӓuser تلفظ 0 رأی
23/10/2016 ungelöst [de] ungelöst تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Konstantin Engel [de] Konstantin Engel تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Tino Casali [de] Tino Casali تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Patrick Pentz [de] Patrick Pentz تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Dominik Prokop [de] Dominik Prokop تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Tarkan Serbest [de] Tarkan Serbest تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Thomas Salamon [de] Thomas Salamon تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Richard Windbichler [de] Richard Windbichler تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Raphael Holzhauser [de] Raphael Holzhauser تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Alexander Grünwald [de] Alexander Grünwald تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Ismael Tajouri [de] Ismael Tajouri تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Lukas Rotpuller [de] Lukas Rotpuller تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Alexander Frank [de] Alexander Frank تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Kevin Friesenbichler [de] Kevin Friesenbichler تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Gerald Baumgartner [de] Gerald Baumgartner تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Titeldrucke [de] Titeldrucke تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Palmenhaus [de] Palmenhaus تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Pflanzensammlung [de] Pflanzensammlung تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Schlossbesucher [de] Schlossbesucher تلفظ 0 رأی
23/10/2016 anbitten [de] anbitten تلفظ 0 رأی
23/10/2016 reagieren auf [de] reagieren auf تلفظ 0 رأی
23/10/2016 Textzusammenhang [de] Textzusammenhang تلفظ 0 رأی