کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/08/2014 Aufgleitinversion [de] Aufgleitinversion تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Durchmischungszone [de] Durchmischungszone تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Warmlufteintrag [de] Warmlufteintrag تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Stratocumuluswolke [de] Stratocumuluswolke تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Föhnwolke [de] Föhnwolke تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Wetterbesprechung [de] Wetterbesprechung تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Vorhersagezeitraum [de] Vorhersagezeitraum تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Windgesetz [de] Windgesetz تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Isobarenbild [de] Isobarenbild تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Druckgradientbeschleunigung [de] Druckgradientbeschleunigung تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Coriolisbeschleunigung [de] Coriolisbeschleunigung تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Zonalgeschwindigkeit [de] Zonalgeschwindigkeit تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Meridionalgeschwindigkeit [de] Meridionalgeschwindigkeit تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Coriolisparameter [de] Coriolisparameter تلفظ 0 رأی
01/08/2014 negieren [de] negieren تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Meldestelle [de] Meldestelle تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Wollhandschuh [de] Wollhandschuh تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Lederhandschuh [de] Lederhandschuh تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Umtauschrecht [de] Umtauschrecht تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Herrenhandschuh [de] Herrenhandschuh تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Damenhandschuh [de] Damenhandschuh تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Fingerhandschuh [de] Fingerhandschuh تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Kinderhandschuh [de] Kinderhandschuh تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Servicehotline [de] Servicehotline تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Nähanleitung [de] Nähanleitung تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Ausziehschlaufe [de] Ausziehschlaufe تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Fleecehandschuh [de] Fleecehandschuh تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Outdooraktivität [de] Outdooraktivität تلفظ 0 رأی
01/08/2014 Mirabellenbäume [de] Mirabellenbäume تلفظ 0 رأی
01/08/2014 bearbeiten [de] bearbeiten تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 160.329 (76 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 31.522

رأی‌ها: 214 رأی

نمایش‌ها: 170.342


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 10

مکان بر اساس تلفظ ها: 1