کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/10/2014 Sumpfbeere [de] Sumpfbeere تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Taubeere [de] Taubeere تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Zwieselbeere [de] Zwieselbeere تلفظ 0 رأی
25/10/2014 beerenähnlich [de] beerenähnlich تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Blaubeerstrauch [de] Blaubeerstrauch تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Beerenmost [de] Beerenmost تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Beerenobstzucht [de] Beerenobstzucht تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Beerenzeit [de] Beerenzeit تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Beeresche [de] Beeresche تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Straßenkot [de] Straßenkot تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Hungerkot [de] Hungerkot تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Nabelkotfistel [de] Nabelkotfistel تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Kotabgang [de] Kotabgang تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Kotbefund [de] Kotbefund تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Kotempfänger [de] Kotempfänger تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Kotessen [de] Kotessen تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Kotgrube [de] Kotgrube تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Stockbühl [de] Stockbühl تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Dechenberg [de] Dechenberg تلفظ 0 رأی
25/10/2014 FDP-Wähler [de] FDP-Wähler تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Pommertsweiler [de] Pommertsweiler تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Sägmühle am Öchsenbach [de] Sägmühle am Öchsenbach تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Glasprobe [de] Glasprobe تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Unterhohlenbach [de] Unterhohlenbach تلفظ 0 رأی
25/10/2014 qualmte [de] qualmte تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Isoquante [de] Isoquante تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Ertragsgebirge [de] Ertragsgebirge تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Rückenmarksreflex [de] Rückenmarksreflex تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Muskelspindel [de] Muskelspindel تلفظ 0 رأی
25/10/2014 Krampfsitzung [de] Krampfsitzung تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 170.565 (81 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 35.141

رأی‌ها: 273 رأی

نمایش‌ها: 208.753


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 11

مکان بر اساس تلفظ ها: 2