کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/04/2015 Nennvolumen [de] Nennvolumen تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Federungspaket [de] Federungspaket تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Wasserstoffanlagerung [de] Wasserstoffanlagerung تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Aufhängestange [de] Aufhängestange تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Heckmähwerk [de] Heckmähwerk تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Hydrocracköl [de] Hydrocracköl تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Kreiselschwader [de] Kreiselschwader تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Kolbenhubbewegung [de] Kolbenhubbewegung تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Klingenhalter [de] Klingenhalter تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Katalysatorlegierung [de] Katalysatorlegierung تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Krawallheini [de] Krawallheini تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Katalysatormetall [de] Katalysatormetall تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Katalysatorenportfolio [de] Katalysatorenportfolio تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Einspritzstation [de] Einspritzstation تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Crackprozess [de] Crackprozess تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Vakuumrückstände [de] Vakuumrückstände تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Tischlerkar-Kees [de] Tischlerkar-Kees تلفظ 0 رأی
26/04/2015 leichtsiedend [de] leichtsiedend تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Gummifächerwalze [de] Gummifächerwalze تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Gemüseaufnahme [de] Gemüseaufnahme تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Seitenbesuch [de] Seitenbesuch تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Erfassungsdialog [de] Erfassungsdialog تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Schwadblechhalter [de] Schwadblechhalter تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Scheibenmäherklinge [de] Scheibenmäherklinge تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Senkkopfniete [de] Senkkopfniete تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Schwadziehen [de] Schwadziehen تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Schwadflügel [de] Schwadflügel تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Spaltausgleich [de] Spaltausgleich تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Schnellwechselrahmen [de] Schnellwechselrahmen تلفظ 0 رأی
26/04/2015 Entparaffinierung [de] Entparaffinierung تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 186.471 (128 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 37.744

رأی‌ها: 698 رأی

نمایش‌ها: 417.068


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 11

مکان بر اساس تلفظ ها: 2