کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/02/2015 Beanspruchungsverhalten [de] Beanspruchungsverhalten تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Rundschaftmeißeltyp [de] Rundschaftmeißeltyp تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Genitivkonstruktion [de] Genitivkonstruktion تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Zweilinienlast [de] Zweilinienlast تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Alternativbanker [de] Alternativbanker تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Fahrzeuggutachten [de] Fahrzeuggutachten تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Schrägpfeiler [de] Schrägpfeiler تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Schneidenlast [de] Schneidenlast تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Vorpresskraft [de] Vorpresskraft تلفظ 0 رأی
22/02/2015 anfixend [de] anfixend تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Schrägspiegelrohr [de] Schrägspiegelrohr تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Babyküssen [de] Babyküssen تلفظ 0 رأی
22/02/2015 barstuhlähnlich [de] barstuhlähnlich تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Schrämkopf [de] Schrämkopf تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Schraubbohrpfahl [de] Schraubbohrpfahl تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Schneidlinienabstand [de] Schneidlinienabstand تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Schraubverdrängungspfahl [de] Schraubverdrängungspfahl تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Abschalrohr [de] Abschalrohr تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Schneidräder [de] Schneidräder تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Qualitätsschneidräder [de] Qualitätsschneidräder تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Ersatzschneidräder [de] Ersatzschneidräder تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Schnittkraftvorwerte [de] Schnittkraftvorwerte تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Abstandsgeschwindigkeit [de] Abstandsgeschwindigkeit تلفظ 0 رأی
22/02/2015 selbstbohrend [de] selbstbohrend تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Auftriebsraumgewicht [de] Auftriebsraumgewicht تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Absenkversuch [de] Absenkversuch تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Schrankentheorem [de] Schrankentheorem تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Airbussanierung [de] Airbussanierung تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Bruchdruck [de] Bruchdruck تلفظ 0 رأی
22/02/2015 Arndts [de] Arndts تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 182.654 (115 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 37.365

رأی‌ها: 639 رأی

نمایش‌ها: 299.222


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 11

مکان بر اساس تلفظ ها: 2