کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/11/2014 Quernheimerbruch [de] Quernheimerbruch تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Quetzdölsdorf [de] Quetzdölsdorf تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Quetzin [de] Quetzin تلفظ 0 رأی
21/11/2014 quern [de] quern تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Querenhorst [de] Querenhorst تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Querbitzsch [de] Querbitzsch تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Quendorf [de] Quendorf تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Quermathen [de] Quermathen تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Quering [de] Quering تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Mondrover [de] Mondrover تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Parasitenwanderung [de] Parasitenwanderung تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Wurmlarve [de] Wurmlarve تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Bandwurminfektion [de] Bandwurminfektion تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Wurmgenom [de] Wurmgenom تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Plattwürmer [de] Plattwürmer تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Plattwurm [de] Plattwurm تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Wirtsgewebe [de] Wirtsgewebe تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Staatskanal [de] Staatskanal تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Hannah Beitzer [de] Hannah Beitzer تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Jebsen [de] Jebsen تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Alternativmedium [de] Alternativmedium تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Muttersender [de] Muttersender تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Nachrichtennetzwerk [de] Nachrichtennetzwerk تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Videoagentur [de] Videoagentur تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Steuerungsgerät [de] Steuerungsgerät تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Kompatibilitätssoftware [de] Kompatibilitätssoftware تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Fitnessarmband [de] Fitnessarmband تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Fitnessarmbänder [de] Fitnessarmbänder تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Hardwarehoheit [de] Hardwarehoheit تلفظ 0 رأی
21/11/2014 Osterländisch [de] Osterländisch تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 175.977 (84 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 35.934

رأی‌ها: 319 رأی

نمایش‌ها: 217.697


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 10

مکان بر اساس تلفظ ها: 2