کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/12/2014 Sinnherauskitzler [de] Sinnherauskitzler تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Subversitätenhändler [de] Subversitätenhändler تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Sprachdrechseln [de] Sprachdrechseln تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Kabarettgeschichte [de] Kabarettgeschichte تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Naziknast [de] Naziknast تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Subversivsubtilitäten [de] Subversivsubtilitäten تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Hähnchendöner [de] Hähnchendöner تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Hörbuchproduktion [de] Hörbuchproduktion تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Wortkanonade [de] Wortkanonade تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Bühnentauglichkeit [de] Bühnentauglichkeit تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Szeniker [de] Szeniker تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Missbach [de] Missbach تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Frauenensemble [de] Frauenensemble تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Burgensemble [de] Burgensemble تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Erinnerungspassage [de] Erinnerungspassage تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Kostümwechsel [de] Kostümwechsel تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Damenensemble [de] Damenensemble تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Kralicek [de] Kralicek تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Unglückswesen [de] Unglückswesen تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Nachdenkblick [de] Nachdenkblick تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Umwandlungsbeschluss [de] Umwandlungsbeschluss تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Rabattmarkenheft [de] Rabattmarkenheft تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Siegmund Sredzki [de] Siegmund Sredzki تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Markensammlung [de] Markensammlung تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Pfund Sterling [de] Pfund Sterling تلفظ 1 رأی
16/12/2014 Maschinenschrift [de] Maschinenschrift تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Spitzenreiter [de] Spitzenreiter تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Maschinenschreiberin [de] Maschinenschreiberin تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Messequartier [de] Messequartier تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Materiallieferung [de] Materiallieferung تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 178.494 (85 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 36.753

رأی‌ها: 340 رأی

نمایش‌ها: 232.371


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 10

مکان بر اساس تلفظ ها: 2