کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/08/2014 Hautentzündung [de] Hautentzündung تلفظ 0 رأی
29/08/2014 prost [de] prost تلفظ 0 رأی
29/08/2014 grasüberwachsen [de] grasüberwachsen تلفظ 0 رأی
29/08/2014 unkrautüberwuchert [de] unkrautüberwuchert تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Solarkraftanlage [de] Solarkraftanlage تلفظ 0 رأی
29/08/2014 wiederverwertet [de] wiederverwertet تلفظ 0 رأی
29/08/2014 quergedacht [de] quergedacht تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Nahwärmekraftwerk [de] Nahwärmekraftwerk تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Verkehrskonzept [de] Verkehrskonzept تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Hochwasserschutzanlage [de] Hochwasserschutzanlage تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Gemeinschaftsräume [de] Gemeinschaftsräume تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Städtebauprojekt [de] Städtebauprojekt تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Schmuckdesignerinnen [de] Schmuckdesignerinnen تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Schmuckdesignerin [de] Schmuckdesignerin تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Haarzopf [de] Haarzopf تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Umschlagplätze [de] Umschlagplätze تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Batteriewechselstation [de] Batteriewechselstation تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Wohngebäude [de] Wohngebäude تلفظ 0 رأی
29/08/2014 urbanisiert [de] urbanisiert تلفظ 0 رأی
29/08/2014 anzieht [de] anzieht تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Bürohäuser [de] Bürohäuser تلفظ 0 رأی
29/08/2014 schallempfindlich [de] schallempfindlich تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Demonstrantinnen [de] Demonstrantinnen تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Demonstrantin [de] Demonstrantin تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Allomon [de] Allomon تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Allelochemikalie [de] Allelochemikalie تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Sindermann [de] Sindermann تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Eibsee [de] Eibsee تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Kropotkin [de] Kropotkin تلفظ 0 رأی
29/08/2014 Freischütz [de] Freischütz تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 165.467 (78 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 32.941

رأی‌ها: 233 رأی

نمایش‌ها: 182.882


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 10

مکان بر اساس تلفظ ها: 1