کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/07/2014 Cannabisanbau [de] Cannabisanbau تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Cannabisblüte [de] Cannabisblüte تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Dichtnippel [de] Dichtnippel تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Selbstanbau [de] Selbstanbau تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Eigenkonsum [de] Eigenkonsum تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Eigenanbau [de] Eigenanbau تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Zielutopie [de] Zielutopie تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Gegenwartskritik [de] Gegenwartskritik تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Weltreichstheorie [de] Weltreichstheorie تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Alte-Post-Straße [de] Alte-Post-Straße تلفظ 0 رأی
22/07/2014 westliches [de] westliches تلفظ 0 رأی
22/07/2014 südliches [de] südliches تلفظ 0 رأی
22/07/2014 östliches [de] östliches تلفظ 0 رأی
22/07/2014 nördliches [de] nördliches تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Quellengrundlage [de] Quellengrundlage تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Südschweden [de] Südschweden تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Bismarckreich [de] Bismarckreich تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Machtstaatsideologie [de] Machtstaatsideologie تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Differenzkategorie [de] Differenzkategorie تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Burenkrieg [de] Burenkrieg تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Mitteleuropakonzeption [de] Mitteleuropakonzeption تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Stelian [de] Stelian تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Großraumordnung [de] Großraumordnung تلفظ 0 رأی
22/07/2014 bündnistreu [de] bündnistreu تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Polenpolitik [de] Polenpolitik تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Berichterstattungslücke [de] Berichterstattungslücke تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Landesgleichstellungsbericht [de] Landesgleichstellungsbericht تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Geschlechterungerechtigkeit [de] Geschlechterungerechtigkeit تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Gleichstellungsakteur [de] Gleichstellungsakteur تلفظ 0 رأی
22/07/2014 Evaluationselement [de] Evaluationselement تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 158.595 (74 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 31.030

رأی‌ها: 207 رأی

نمایش‌ها: 167.018


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 11

مکان بر اساس تلفظ ها: 1