کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/05/2016 navi [de] navi تلفظ 0 رأی
29/05/2016 Körschtal [de] Körschtal تلفظ 0 رأی
29/05/2016 Hämoptyse [de] Hämoptyse تلفظ 0 رأی
29/05/2016 Kreye [de] Kreye تلفظ 0 رأی
29/05/2016 Fliegender Fisch [de] Fliegender Fisch تلفظ 0 رأی
29/05/2016 etwa [de] etwa تلفظ 0 رأی
29/05/2016 vorübergehen [de] vorübergehen تلفظ 0 رأی
29/05/2016 Wettstreit [de] Wettstreit تلفظ 0 رأی
29/05/2016 Möglichkeit [de] Möglichkeit تلفظ 0 رأی
29/05/2016 Albin Lesky [de] Albin Lesky تلفظ 0 رأی
29/05/2016 Max-Lebsche-Platz [de] Max-Lebsche-Platz تلفظ 0 رأی
29/05/2016 überfremdet [de] überfremdet تلفظ 1 رأی
29/05/2016 griechisches [de] griechisches تلفظ 0 رأی
28/05/2016 Pfannkuchenteig [de] Pfannkuchenteig تلفظ 0 رأی
28/05/2016 David Wnendt [de] David Wnendt تلفظ 0 رأی
28/05/2016 Arqueonautas [de] Arqueonautas تلفظ 0 رأی
28/05/2016 Knocht [de] Knocht تلفظ 0 رأی
28/05/2016 Pulitzer-Preis [de] Pulitzer-Preis تلفظ 0 رأی
28/05/2016 Begebnis [de] Begebnis تلفظ 0 رأی
28/05/2016 Duenow [de] Duenow تلفظ 0 رأی
28/05/2016 Thometzek [de] Thometzek تلفظ 0 رأی
28/05/2016 duce [de] duce تلفظ 0 رأی
28/05/2016 Loleit [de] Loleit تلفظ 0 رأی
28/05/2016 Forcepsentbindung [de] Forcepsentbindung تلفظ 0 رأی
28/05/2016 Reportagen [de] Reportagen تلفظ 0 رأی
28/05/2016 Bassetthorn [de] Bassetthorn تلفظ 0 رأی
28/05/2016 erhob keine Anklage [de] erhob keine Anklage تلفظ 0 رأی
28/05/2016 höchstens [de] höchstens تلفظ 0 رأی
28/05/2016 Flugschriften [de] Flugschriften تلفظ 0 رأی
28/05/2016 Tauchgangsmodus [de] Tauchgangsmodus تلفظ 0 رأی