کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/08/2015 ist geblieben [de] ist geblieben تلفظ 1 رأی
23/08/2015 die Koalition [de] die Koalition تلفظ 0 رأی
23/08/2015 hat gebraten [de] hat gebraten تلفظ 1 رأی
23/08/2015 hat gebrochen [de] hat gebrochen تلفظ 1 رأی
23/08/2015 Direkteinweisung [de] Direkteinweisung تلفظ 0 رأی
23/08/2015 hat geboten [de] hat geboten تلفظ 0 رأی
23/08/2015 hat betrogen [de] hat betrogen تلفظ 1 رأی
23/08/2015 hat besprochen [de] hat besprochen تلفظ 0 رأی
23/08/2015 bezieht sich [de] bezieht sich تلفظ 0 رأی
23/08/2015 betrügt [de] betrügt تلفظ 1 رأی
23/08/2015 beschreibt [de] beschreibt تلفظ 1 رأی
23/08/2015 hat bestanden [de] hat bestanden تلفظ 1 رأی
23/08/2015 hat bekommen [de] hat bekommen تلفظ 0 رأی
23/08/2015 die Poesie [de] die Poesie تلفظ 0 رأی
23/08/2015 hat bewiesen [de] hat bewiesen تلفظ 1 رأی
23/08/2015 gab bekannt [de] gab bekannt تلفظ 1 رأی
23/08/2015 hat betragen [de] hat betragen تلفظ 1 رأی
23/08/2015 die Lehrerin [de] die Lehrerin تلفظ 0 رأی
23/08/2015 Bundesligageschichte [de] Bundesligageschichte تلفظ 0 رأی
23/08/2015 der Onkel [de] der Onkel تلفظ 0 رأی
23/08/2015 der Brief [de] der Brief تلفظ 0 رأی
23/08/2015 der Freund [de] der Freund تلفظ 0 رأی
23/08/2015 der König [de] der König تلفظ 0 رأی
23/08/2015 der Laden [de] der Laden تلفظ 0 رأی
23/08/2015 der Lehrer [de] der Lehrer تلفظ 0 رأی
23/08/2015 der Markt [de] der Markt تلفظ 0 رأی
23/08/2015 der Park [de] der Park تلفظ 0 رأی
23/08/2015 der Platz [de] der Platz تلفظ 0 رأی
23/08/2015 der Tisch [de] der Tisch تلفظ 0 رأی
23/08/2015 der Tourist [de] der Tourist تلفظ 0 رأی