کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/11/2015 noch und nöcher [de] noch und nöcher تلفظ 0 رأی
11/11/2015 Papiertuch [de] Papiertuch تلفظ 0 رأی
11/11/2015 Friedrichstadt-Palast [de] Friedrichstadt-Palast تلفظ 0 رأی
11/11/2015 auf etwas Acht geben [de] auf etwas Acht geben تلفظ 0 رأی
11/11/2015 auf jemanden Acht geben [de] auf jemanden Acht geben تلفظ 0 رأی
10/11/2015 Personalgespräch [de] Personalgespräch تلفظ 0 رأی
10/11/2015 Theo Mackeben [de] Theo Mackeben تلفظ 0 رأی
10/11/2015 Krepp [de] Krepp تلفظ 0 رأی
10/11/2015 ersteigen [de] ersteigen تلفظ 0 رأی
10/11/2015 Wortsinn [de] Wortsinn تلفظ 0 رأی
10/11/2015 Urlaubserlebnisse [de] Urlaubserlebnisse تلفظ 0 رأی
09/11/2015 Eisbärgehege [de] Eisbärgehege تلفظ 0 رأی
09/11/2015 Eisbären [de] Eisbären تلفظ 0 رأی
09/11/2015 denn schon [de] denn schon تلفظ 0 رأی
09/11/2015 abkommt [de] abkommt تلفظ 0 رأی
09/11/2015 gestern [de] gestern تلفظ 0 رأی
09/11/2015 Schwager [de] Schwager تلفظ 0 رأی
09/11/2015 Schwägerin [de] Schwägerin تلفظ 0 رأی
09/11/2015 Schwiegervater [de] Schwiegervater تلفظ 0 رأی
09/11/2015 Farbe [de] Farbe تلفظ 0 رأی
09/11/2015 blau [de] blau تلفظ 0 رأی
09/11/2015 Schwiegersohn [de] Schwiegersohn تلفظ 0 رأی
09/11/2015 Schwiegertochter [de] Schwiegertochter تلفظ 0 رأی
09/11/2015 Schwiegermutter [de] Schwiegermutter تلفظ 0 رأی
09/11/2015 Schwiegereltern [de] Schwiegereltern تلفظ 0 رأی
09/11/2015 dastehen [de] dastehen تلفظ 0 رأی
09/11/2015 Ewing-Sarkom [de] Ewing-Sarkom تلفظ 0 رأی
09/11/2015 sich rühmen [de] sich rühmen تلفظ 0 رأی
08/11/2015 Oskulation [de] Oskulation تلفظ 1 رأی
08/11/2015 Atembeschwerden [de] Atembeschwerden تلفظ 1 رأی