کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/05/2015 Isolationsauslegung [de] Isolationsauslegung تلفظ 0 رأی
22/05/2015 Isolationskoordination [de] Isolationskoordination تلفظ 0 رأی
22/05/2015 Mehrstoffdielektrika [de] Mehrstoffdielektrika تلفظ 0 رأی
22/05/2015 Schalldämpferauslegung [de] Schalldämpferauslegung تلفظ 0 رأی
22/05/2015 Planungsgesichtspunkt [de] Planungsgesichtspunkt تلفظ 0 رأی
22/05/2015 Kräutersud [de] Kräutersud تلفظ 0 رأی
22/05/2015 Tarifeinheitsgesetz [de] Tarifeinheitsgesetz تلفظ 0 رأی
22/05/2015 Textilveredler [de] Textilveredler تلفظ 0 رأی
21/05/2015 usance [de] usance تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Margenverengung [de] Margenverengung تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Gesamtbank [de] Gesamtbank تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Kontrahierungszeitpunkt [de] Kontrahierungszeitpunkt تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Kontrahierung [de] Kontrahierung تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Leistungsstörungen [de] Leistungsstörungen تلفظ 0 رأی
21/05/2015 interpretierend [de] interpretierend تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Tilgungsmodalitäten [de] Tilgungsmodalitäten تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Zinsmodalität [de] Zinsmodalität تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Ursprungsgeschäft [de] Ursprungsgeschäft تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Terminkredit [de] Terminkredit تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Geldmarkteinlage [de] Geldmarkteinlage تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Eurokredit [de] Eurokredit تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Monatsgeld [de] Monatsgeld تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Roll-over-Kredit [de] Roll-over-Kredit تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Tracheitis [de] Tracheitis تلفظ 0 رأی
21/05/2015 sinusitis [de] sinusitis تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Bewertungszinssatz [de] Bewertungszinssatz تلفظ 0 رأی
21/05/2015 rot [de] rot تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Kundenbereich [de] Kundenbereich تلفظ 0 رأی
21/05/2015 Kehlkopfentzündung [de] Kehlkopfentzündung تلفظ 0 رأی
21/05/2015 laryngitis [de] laryngitis تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 188.144 (132 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 38.615

رأی‌ها: 718 رأی

نمایش‌ها: 492.229


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 9

مکان بر اساس تلفظ ها: 2