کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/09/2014 Burgholzer Sägmühle [de] Burgholzer Sägmühle تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Enderbach [de] Enderbach تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Gehäuhaus [de] Gehäuhaus تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Hansmaier [de] Hansmaier تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Harmuth [de] Harmuth تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Hartog [de] Hartog تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Harwardt [de] Harwardt تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Haupts [de] Haupts تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Haverkock [de] Haverkock تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Hegselmann [de] Hegselmann تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Hehmeyer [de] Hehmeyer تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Helpap [de] Helpap تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Hirnle [de] Hirnle تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Hoebel [de] Hoebel تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Hoene [de] Hoene تلفظ 0 رأی
28/09/2014 hoge [de] hoge تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Hollborn [de] Hollborn تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Höpp [de] Höpp تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Ankerfibrille [de] Ankerfibrille تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Vorlesungsthemen [de] Vorlesungsthemen تلفظ 0 رأی
28/09/2014 neuroglia [de] neuroglia تلفظ 0 رأی
28/09/2014 unipotent [de] unipotent تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Myotom [de] Myotom تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Dermatomyotom [de] Dermatomyotom تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Dermatom [de] Dermatom تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Splanchnopleura [de] Splanchnopleura تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Somatopleura [de] Somatopleura تلفظ 0 رأی
28/09/2014 kuvert [de] kuvert تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Pleurakuppel [de] Pleurakuppel تلفظ 0 رأی
28/09/2014 Sklerotom [de] Sklerotom تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 168.509 (80 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 34.535

رأی‌ها: 252 رأی

نمایش‌ها: 197.359


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 11

مکان بر اساس تلفظ ها: 1