کاربر: Bartleby ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/07/2015 der Flohmarkt [de] der Flohmarkt تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Klavierspieler [de] der Klavierspieler تلفظ 0 رأی
25/07/2015 die Oper [de] die Oper تلفظ 0 رأی
25/07/2015 das Schiff [de] das Schiff تلفظ 0 رأی
25/07/2015 rademacher [de] rademacher تلفظ 0 رأی
25/07/2015 Neubarth [de] Neubarth تلفظ 0 رأی
25/07/2015 Honigschleuder [de] Honigschleuder تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Honig [de] der Honig تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Begleiter [de] der Begleiter تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Verleih [de] der Verleih تلفظ 0 رأی
25/07/2015 das Bargeld [de] das Bargeld تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Wagen [de] der Wagen تلفظ 0 رأی
25/07/2015 das Paket [de] das Paket تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Einwohner [de] der Einwohner تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Abfall [de] der Abfall تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Kontoauszug [de] der Kontoauszug تلفظ 0 رأی
25/07/2015 die Diät [de] die Diät تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Essig [de] der Essig تلفظ 0 رأی
25/07/2015 die Speise [de] die Speise تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Vertrag [de] der Vertrag تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Streifen [de] der Streifen تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Braten [de] der Braten تلفظ 0 رأی
25/07/2015 die Region [de] die Region تلفظ 0 رأی
25/07/2015 die Großeltern [de] die Großeltern تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Großvater [de] der Großvater تلفظ 0 رأی
25/07/2015 der Enkel [de] der Enkel تلفظ 0 رأی
25/07/2015 die Messung [de] die Messung تلفظ 0 رأی
25/07/2015 die Vermieterin [de] die Vermieterin تلفظ 0 رأی
25/07/2015 die Rate [de] die Rate تلفظ 0 رأی
25/07/2015 die Münze [de] die Münze تلفظ 0 رأی