کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/08/2014 Vonscheidt [de] Vonscheidt تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Sosinka [de] Sosinka تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Ahauser [de] Ahauser تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Ahauserin [de] Ahauserin تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Ahauserinnen [de] Ahauserinnen تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Baukloh [de] Baukloh تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Grabenverbau [de] Grabenverbau تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Verfüllmörtel [de] Verfüllmörtel تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Abwasserexfiltration [de] Abwasserexfiltration تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Zwickelverfüllung [de] Zwickelverfüllung تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Verbauspur [de] Verbauspur تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Rohrgräben [de] Rohrgräben تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Rohrgraben [de] Rohrgraben تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Praxisleitfaden [de] Praxisleitfaden تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Rohrbelastung [de] Rohrbelastung تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Grabenfüllung [de] Grabenfüllung تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Probenalter [de] Probenalter تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Vertikalpendelgerät [de] Vertikalpendelgerät تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Vorbauzustand [de] Vorbauzustand تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Rohrauflagerwinkel [de] Rohrauflagerwinkel تلفظ 0 رأی
20/08/2014 Deinse [de] Deinse تلفظ 0 رأی
19/08/2014 Partnerfeuerwehr [de] Partnerfeuerwehr تلفظ 0 رأی
19/08/2014 Musikcorps [de] Musikcorps تلفظ 0 رأی
19/08/2014 Plattendamm [de] Plattendamm تلفظ 0 رأی
19/08/2014 Grabenverschluss [de] Grabenverschluss تلفظ 0 رأی
19/08/2014 großparzelliert [de] großparzelliert تلفظ 0 رأی
19/08/2014 Holzbohlendamm [de] Holzbohlendamm تلفظ 0 رأی
19/08/2014 Holzspundwand [de] Holzspundwand تلفظ 0 رأی
19/08/2014 Holzeinschlüsse [de] Holzeinschlüsse تلفظ 0 رأی
19/08/2014 Holzeinschluss [de] Holzeinschluss تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 164.640 (77 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 32.516

رأی‌ها: 231 رأی

نمایش‌ها: 177.987


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 10

مکان بر اساس تلفظ ها: 1