کلمات تلفظ شده توسط Bartleby در فورو صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/04/2014 Brechmaul [de] Brechmaul تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Betriebsmöglichkeit [de] Betriebsmöglichkeit تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Rostdurchgang [de] Rostdurchgang تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Schwerlastkraftwagen [de] Schwerlastkraftwagen تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Toebe [de] Toebe تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Matwejew [de] Matwejew تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Eisenbeiss [de] Eisenbeiss تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Praeder [de] Praeder تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Schiersner [de] Schiersner تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Plail [de] Plail تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Eickelpasch [de] Eickelpasch تلفظ 0 رأی
22/04/2014 jaser [de] jaser تلفظ 0 رأی
22/04/2014 magg [de] magg تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Sedlmayer [de] Sedlmayer تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Federle [de] Federle تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Strößner [de] Strößner تلفظ 0 رأی
22/04/2014 semimobil [de] semimobil تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Brzoska [de] Brzoska تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Im Lächle [de] Im Lächle تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Hoher Berg [de] Hoher Berg تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Ateschrang [de] Ateschrang تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Knotz [de] Knotz تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Stüwer [de] Stüwer تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Abzugsbänder [de] Abzugsbänder تلفظ 0 رأی
22/04/2014 klassiert [de] klassiert تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Aufgeber [de] Aufgeber تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Umstellklappe [de] Umstellklappe تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Muthspiel [de] Muthspiel تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Schreieder [de] Schreieder تلفظ 0 رأی
22/04/2014 Schwarzmayer [de] Schwarzmayer تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

وب: http://www.theaternetz.org/wolfgangbinder

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 142.214 (71 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26.949

رأی ها: 158 رأی

نمایش ها: 135.887


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 12

مکان بر اساس تلفظ ها: 1