کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/11/2014 ätsch [de] ätsch تلفظ 1 رأی
23/11/2014 Mushacke [de] Mushacke تلفظ 0 رأی
23/11/2014 Werbebranche [de] Werbebranche تلفظ 0 رأی
23/11/2014 Haushaltsgerätefirma [de] Haushaltsgerätefirma تلفظ 0 رأی
23/11/2014 Johann von Leers [de] Johann von Leers تلفظ 0 رأی
23/11/2014 Hauptabteilung [de] Hauptabteilung تلفظ 0 رأی
23/11/2014 Hauptverkehrslinie [de] Hauptverkehrslinie تلفظ 0 رأی
23/11/2014 Hausgehilfin [de] Hausgehilfin تلفظ 0 رأی
22/11/2014 zugefallen [de] zugefallen تلفظ 0 رأی
22/11/2014 allzuviel [de] allzuviel تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Schmelz­tie­gel [de] Schmelz­tie­gel تلفظ 0 رأی
22/11/2014 modernitätsdialektisch [de] modernitätsdialektisch تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Verzweckung [de] Verzweckung تلفظ 0 رأی
22/11/2014 selbstläuferhaft [de] selbstläuferhaft تلفظ 0 رأی
22/11/2014 letztgemessen [de] letztgemessen تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Herrschaftsverschleierung [de] Herrschaftsverschleierung تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Stillstellung [de] Stillstellung تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Protestenergie [de] Protestenergie تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Revolutionsenergie [de] Revolutionsenergie تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Lösungsperspektive [de] Lösungsperspektive تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Trivialmedien [de] Trivialmedien تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Zielnorm [de] Zielnorm تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Eigentlichkeitsideal [de] Eigentlichkeitsideal تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Emanzipationsideal [de] Emanzipationsideal تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Verdinglichungsprozess [de] Verdinglichungsprozess تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Computerkritiker [de] Computerkritiker تلفظ 0 رأی
22/11/2014 geschwafelt [de] geschwafelt تلفظ 0 رأی
22/11/2014 antitechnisch [de] antitechnisch تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Authentizitätsform [de] Authentizitätsform تلفظ 0 رأی
22/11/2014 Krankenhauszimmer [de] Krankenhauszimmer تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 176.219 (84 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 35.958

رأی‌ها: 321 رأی

نمایش‌ها: 219.472


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 10

مکان بر اساس تلفظ ها: 2