کلماتی که Bartleby در فوروو تلفظ کرده صفحه 10.

کاربر: Bartleby ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/01/2015 Wetterscheibe [de] Wetterscheibe تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Wichsbürste [de] Wichsbürste تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Johann Bernhard Fischer von Erlach [de] Johann Bernhard Fischer von Erlach تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Creditanstalt-Bankverein [de] Creditanstalt-Bankverein تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Creditanstalt [de] Creditanstalt تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Anselm Salomon von Rothschild [de] Anselm Salomon von Rothschild تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Warte [de] Warte تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Wassereinsparung [de] Wassereinsparung تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Hochblutdruck [de] Hochblutdruck تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Gefäßdruck [de] Gefäßdruck تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Sicherheitsoffensive [de] Sicherheitsoffensive تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Rotorblatt-Enteisung [de] Rotorblatt-Enteisung تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Streitkräfteführungskommando [de] Streitkräfteführungskommando تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Assistenzleistung [de] Assistenzleistung تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Verteidigungsressort [de] Verteidigungsressort تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Adoptionsverbot [de] Adoptionsverbot تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Weißwäsche [de] Weißwäsche تلفظ 1 رأی
14/01/2015 Werkbank [de] Werkbank تلفظ 0 رأی
14/01/2015 verstehen [de] verstehen تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Weltbestzeit [de] Weltbestzeit تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Weltraumfahrt [de] Weltraumfahrt تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Mierzowski [de] Mierzowski تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Arbeitspsychologinnen [de] Arbeitspsychologinnen تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Choreinwürfe [de] Choreinwürfe تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Kirchenchöre [de] Kirchenchöre تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Faltenröcke [de] Faltenröcke تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Holunderbüsche [de] Holunderbüsche تلفظ 0 رأی
14/01/2015 grützwurstähnlich [de] grützwurstähnlich تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Neideck [de] Neideck تلفظ 0 رأی
14/01/2015 Mockenhof [de] Mockenhof تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Bartleby تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 180.391 (96 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 37.165

رأی‌ها: 407 رأی

نمایش‌ها: 262.148


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 11

مکان بر اساس تلفظ ها: 2