کلمات تلفظ شده توسط BaileysOnIce در فورو

کاربر: BaileysOnIce مشترک تلفظ های BaileysOnIce شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/01/2009 Vermittler [de] Vermittler تلفظ رأی
26/01/2009 Zivilisation [de] Zivilisation تلفظ رأی
26/01/2009 umgebracht [de] umgebracht تلفظ رأی
26/01/2009 zwingend [de] zwingend تلفظ رأی
26/01/2009 etage [de] etage تلفظ رأی
26/01/2009 mächtig [de] mächtig تلفظ رأی
26/01/2009 einseitig [de] einseitig تلفظ رأی
26/01/2009 ewig [de] ewig تلفظ رأی
25/01/2009 Jahrzehnt [de] Jahrzehnt تلفظ رأی
25/01/2009 Katholiken [de] Katholiken تلفظ رأی
25/01/2009 unterrichtet [de] unterrichtet تلفظ رأی
25/01/2009 beschließen [de] beschließen تلفظ رأی
25/01/2009 Bruno [de] Bruno تلفظ رأی
25/01/2009 Polizist [de] Polizist تلفظ رأی
25/01/2009 Ängste [de] Ängste تلفظ رأی
25/01/2009 mafia [de] mafia تلفظ رأی
25/01/2009 ausführlich [de] ausführlich تلفظ رأی
25/01/2009 verwirklicht [de] verwirklicht تلفظ رأی
25/01/2009 devise [de] devise تلفظ رأی
25/01/2009 Wahrscheinlichkeit [de] Wahrscheinlichkeit تلفظ رأی
25/01/2009 Broschüre [de] Broschüre تلفظ رأی
25/01/2009 Sparte [de] Sparte تلفظ رأی
25/01/2009 Abitur [de] Abitur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2009 Wille [de] Wille تلفظ رأی
25/01/2009 anderthalb [de] anderthalb تلفظ رأی
25/01/2009 wen [de] wen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2009 realisieren [de] realisieren تلفظ رأی
25/01/2009 Verwaltungsgericht [de] Verwaltungsgericht تلفظ رأی
25/01/2009 auswählen [de] auswählen تلفظ رأی
25/01/2009 Hilfen [de] Hilfen تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آلمان

BaileysOnIce تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 367 (38 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 9

رأی ها: 40 رأی

نمایش ها: 20.158


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.504

مکان بر اساس تلفظ ها: 670