دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/04/2016 Suraiya Faroqhi [de] Suraiya Faroqhi تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Dean Kukan [de] Dean Kukan تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Mewael [de] Mewael تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Ginsburgh [de] Ginsburgh تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Morris Trachsler [de] Morris Trachsler تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Reto Schäppi [de] Reto Schäppi تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Reto Suri [de] Reto Suri تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Damien Brunner [de] Damien Brunner تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Kevin Sharp [de] Kevin Sharp تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Dennis Endras [de] Dennis Endras تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Yasin Ehliz [de] Yasin Ehliz تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Roman Josi [de] Roman Josi تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Yannic Seidenberg [de] Yannic Seidenberg تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Reto Berra [de] Reto Berra تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Nikolai Goc [de] Nikolai Goc تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Kevin Fiala [de] Kevin Fiala تلفظ 0 رأی
26/04/2016 Daniel Pietta [de] Daniel Pietta تلفظ 0 رأی
26/04/2016 fahre [de] fahre تلفظ 0 رأی
26/01/2009 Vermittler [de] Vermittler تلفظ 0 رأی
26/01/2009 Zivilisation [de] Zivilisation تلفظ 0 رأی
26/01/2009 umgebracht [de] umgebracht تلفظ 0 رأی
26/01/2009 zwingend [de] zwingend تلفظ 0 رأی
26/01/2009 etage [de] etage تلفظ 0 رأی
26/01/2009 mächtig [de] mächtig تلفظ 0 رأی
26/01/2009 einseitig [de] einseitig تلفظ 0 رأی
26/01/2009 ewig [de] ewig تلفظ 0 رأی
25/01/2009 Jahrzehnt [de] Jahrzehnt تلفظ 0 رأی
25/01/2009 Katholiken [de] Katholiken تلفظ 0 رأی
25/01/2009 unterrichtet [de] unterrichtet تلفظ 0 رأی
25/01/2009 beschließen [de] beschließen تلفظ 0 رأی