کلمات تلفظ شده توسط Bahrouz در فورو

کاربر: Bahrouz مشترک تلفظ های Bahrouz شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
02/11/2012 daha [az] daha تلفظ رأی
02/11/2012 dərd [az] dərd تلفظ رأی
20/03/2011 Avropa [az] Avropa تلفظ رأی
20/03/2011 abad [az] abad تلفظ رأی
20/03/2011 abidə [az] abidə تلفظ رأی
20/03/2011 absurd [az] absurd تلفظ رأی
20/03/2011 acıq [az] acıq تلفظ رأی
20/03/2011 Rusiya [az] Rusiya تلفظ رأی
20/03/2011 Iran [az] Iran تلفظ رأی
20/03/2011 İspaniya [az] İspaniya تلفظ رأی
20/03/2011 Portuqaliya [az] Portuqaliya تلفظ رأی
20/03/2011 Andorra [az] Andorra تلفظ رأی
20/03/2011 Fransa [az] Fransa تلفظ رأی
20/03/2011 Almaniya [az] Almaniya تلفظ رأی
20/03/2011 Belçika [az] Belçika تلفظ رأی
20/03/2011 Niderland [az] Niderland تلفظ رأی
20/03/2011 Luksemburq [az] Luksemburq تلفظ رأی
20/03/2011 İsveç [az] İsveç تلفظ رأی
20/03/2011 Norveç [az] Norveç تلفظ رأی
20/03/2011 Finlandiya [az] Finlandiya تلفظ رأی
20/03/2011 Estoniya [az] Estoniya تلفظ رأی
20/03/2011 Litva [az] Litva تلفظ رأی
20/03/2011 Latviya [az] Latviya تلفظ رأی
20/03/2011 Çexiya [az] Çexiya تلفظ رأی
20/03/2011 Slovakiya [az] Slovakiya تلفظ رأی
20/03/2011 Macarıstan [az] Macarıstan تلفظ رأی
20/03/2011 Polşa [az] Polşa تلفظ رأی
20/03/2011 Gürcüstan [az] Gürcüstan تلفظ رأی
20/03/2011 İsveçrə [az] İsveçrə تلفظ رأی
20/03/2011 Avstriya [az] Avstriya تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آذربایجان

Bahrouz تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 161 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 54

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 13.498


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.688

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.403