کلماتی که Azad در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Azad مشترک تلفظ‌های Azad شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/01/2013 سه‌رۆك [ku] سه‌رۆك تلفظ 0 رأی
13/01/2013 ئاشتی [ku] ئاشتی تلفظ 0 رأی
13/01/2013 Bêcirman [ku] Bêcirman تلفظ 0 رأی
17/02/2012 kîrtûj [ku] kîrtûj تلفظ 0 رأی
17/02/2012 jikerêketî [ku] jikerêketî تلفظ 0 رأی
17/02/2012 kîrvindê [ku] kîrvindê تلفظ 0 رأی
17/02/2012 beredayî [ku] beredayî تلفظ 0 رأی
17/02/2012 nûjîn [ku] nûjîn تلفظ 0 رأی
17/02/2012 serkundir [ku] serkundir تلفظ 0 رأی
17/02/2012 segbav [ku] segbav تلفظ 0 رأی
17/02/2012 telebe [ku] telebe تلفظ 0 رأی
17/02/2012 sewîl [ku] sewîl تلفظ 0 رأی
17/02/2012 firîk [ku] firîk تلفظ 0 رأی
17/02/2012 pung [ku] pung تلفظ 0 رأی
17/02/2012 pit [ku] pit تلفظ 0 رأی
17/02/2012 hitok [ku] hitok تلفظ 0 رأی
17/02/2012 navsere [ku] navsere تلفظ 0 رأی
17/02/2012 xwedanenas [ku] xwedanenas تلفظ 0 رأی
17/02/2012 bihok [ku] bihok تلفظ 0 رأی
17/02/2012 Cixare [ku] Cixare تلفظ 0 رأی
17/02/2012 kixs [ku] kixs تلفظ 0 رأی
17/02/2012 qûnde [ku] qûnde تلفظ 0 رأی
17/02/2012 qûnek [ku] qûnek تلفظ 0 رأی
17/02/2012 melkemot [ku] melkemot تلفظ 0 رأی
17/02/2012 rûhstîn [ku] rûhstîn تلفظ 0 رأی
17/02/2012 کوردستانی [ku] کوردستانی تلفظ 0 رأی
17/02/2012 rawer [ku] rawer تلفظ 0 رأی
17/02/2012 kweh [ku] kweh تلفظ 0 رأی
17/02/2012 şevrevînk [ku] şevrevînk تلفظ 0 رأی
17/02/2012 pîrhevok [ku] pîrhevok تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Hi Forvoers I'm from N Kurdistan, I have interest in all languages, if anyone does need help bout Kurdish, English or Turkish I'll be pleased to help em. By the way I'm looking for Kurdish pronouncers. No money shall they earn, no insurance shall they have but if they are willing of course. We all are willing in Forvo.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

Azad تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 175

واژگان افزوده شده: 4.265

نمایش‌ها: 65.000


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 104

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.574