کلماتی که Athootita در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Athootita مشترک تلفظ‌های Athootita شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/05/2010 Jan Neruda [cs] Jan Neruda تلفظ 0 رأی
19/05/2010 Jakub Deml [cs] Jakub Deml تلفظ 0 رأی
19/05/2010 Eduard Bass [cs] Eduard Bass تلفظ 0 رأی
19/05/2010 Jaroslav Vrchlický [cs] Jaroslav Vrchlický تلفظ 0 رأی
14/05/2010 Tokio [cs] Tokio تلفظ 0 رأی
14/05/2010 tango [cs] tango تلفظ 0 رأی
14/05/2010 strach [cs] strach تلفظ 0 رأی
11/05/2010 slza [cs] slza تلفظ 0 رأی
11/05/2010 skla [cs] skla تلفظ 0 رأی
11/05/2010 skeptikovi [cs] skeptikovi تلفظ 0 رأی
11/05/2010 skeptikové [cs] skeptikové تلفظ 0 رأی
11/05/2010 skeptikova [cs] skeptikova تلفظ 0 رأی
11/05/2010 skeptikem [cs] skeptikem تلفظ 0 رأی
10/05/2010 skleničku [cs] skleničku تلفظ 0 رأی
10/05/2010 skleničkami [cs] skleničkami تلفظ 0 رأی
10/05/2010 sklenička [cs] sklenička تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotových [cs] skotových تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotovy [cs] skotovy تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotovu [cs] skotovu تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotovou [cs] skotovou تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotovo [cs] skotovo تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotovi [cs] skotovi تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotové [cs] skotové تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotova [cs] skotova تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotem [cs] skotem تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotech [cs] skotech تلفظ 0 رأی
08/05/2010 škrobené [cs] škrobené تلفظ 0 رأی
08/05/2010 škrob [cs] škrob تلفظ 0 رأی
08/05/2010 skřivanů [cs] skřivanů تلفظ 0 رأی
08/05/2010 skřivánčí [cs] skřivánčí تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری چک

Athootita تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 51

واژگان افزوده شده: 122

نمایش‌ها: 9.407


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.207

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.453