کلمات تلفظ شده توسط Athootita در فورو

کاربر: Athootita مشترک تلفظ های Athootita شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/05/2010 Jan Neruda [cs] Jan Neruda تلفظ رأی
19/05/2010 Jakub Deml [cs] Jakub Deml تلفظ رأی
19/05/2010 Eduard Bass [cs] Eduard Bass تلفظ رأی
19/05/2010 Jaroslav Vrchlický [cs] Jaroslav Vrchlický تلفظ رأی
14/05/2010 Tokio [cs] Tokio تلفظ رأی
14/05/2010 tango [cs] tango تلفظ رأی
14/05/2010 strach [cs] strach تلفظ رأی
11/05/2010 slza [cs] slza تلفظ رأی
11/05/2010 skla [cs] skla تلفظ رأی
11/05/2010 skeptikovi [cs] skeptikovi تلفظ رأی
11/05/2010 skeptikové [cs] skeptikové تلفظ رأی
11/05/2010 skeptikova [cs] skeptikova تلفظ رأی
11/05/2010 skeptikem [cs] skeptikem تلفظ رأی
10/05/2010 skleničku [cs] skleničku تلفظ رأی
10/05/2010 skleničkami [cs] skleničkami تلفظ رأی
10/05/2010 sklenička [cs] sklenička تلفظ رأی
09/05/2010 skotových [cs] skotových تلفظ رأی
09/05/2010 skotovy [cs] skotovy تلفظ رأی
09/05/2010 skotovu [cs] skotovu تلفظ رأی
09/05/2010 skotovou [cs] skotovou تلفظ رأی
09/05/2010 skotovo [cs] skotovo تلفظ رأی
09/05/2010 skotovi [cs] skotovi تلفظ رأی
09/05/2010 skotové [cs] skotové تلفظ رأی
09/05/2010 skotova [cs] skotova تلفظ رأی
09/05/2010 skotem [cs] skotem تلفظ رأی
09/05/2010 skotech [cs] skotech تلفظ رأی
08/05/2010 škrobené [cs] škrobené تلفظ رأی
08/05/2010 škrob [cs] škrob تلفظ رأی
08/05/2010 skřivanů [cs] skřivanů تلفظ رأی
08/05/2010 skřivánčí [cs] skřivánčí تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری چک

Athootita تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 58

واژگان افزوده شده: 122

نمایش ها: 6.537


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 985

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.290