کلمات تلفظ شده توسط ArxVirtus در فورو

کاربر: ArxVirtus مشترک تلفظ های ArxVirtus شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/11/2012 hyphenated [en] hyphenated تلفظ رأی
26/11/2012 derision [en] derision تلفظ رأی
26/11/2012 mollified [en] mollified تلفظ رأی
26/11/2012 Computer Science [en] Computer Science تلفظ رأی
26/11/2012 derives [en] derives تلفظ رأی
26/11/2012 paleophytologist [en] paleophytologist تلفظ رأی
26/11/2012 paleophytology [en] paleophytology تلفظ رأی
26/11/2012 fibrocartilaginous [en] fibrocartilaginous تلفظ رأی
26/11/2012 microfracture [en] microfracture تلفظ رأی
26/11/2012 benefaction [en] benefaction تلفظ رأی
26/11/2012 beluga [en] beluga تلفظ رأی
26/11/2012 condenser [en] condenser تلفظ رأی
26/11/2012 webbing [en] webbing تلفظ رأی
26/11/2012 postmark [en] postmark تلفظ رأی
26/11/2012 down-trodden [en] down-trodden تلفظ رأی
26/11/2012 cushioned [en] cushioned تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/11/2012 dragonian [en] dragonian تلفظ رأی
26/11/2012 feeble [en] feeble تلفظ رأی
26/11/2012 sundered [en] sundered تلفظ رأی
25/11/2012 sales assistant [en] sales assistant تلفظ رأی
25/11/2012 slow motion [en] slow motion تلفظ رأی
25/11/2012 plausibly [en] plausibly تلفظ رأی
25/11/2012 narrowest [en] narrowest تلفظ رأی
25/11/2012 infernal [en] infernal تلفظ رأی
25/11/2012 maleate [en] maleate تلفظ رأی
25/11/2012 proportionately [en] proportionately تلفظ رأی
25/11/2012 stertorous [en] stertorous تلفظ رأی
25/11/2012 rehearsing [en] rehearsing تلفظ رأی
25/11/2012 personal pronoun [en] personal pronoun تلفظ رأی
25/11/2012 actualize [en] actualize تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

ArxVirtus تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 51 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 2.778


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.650