کلمات تلفظ شده توسط ArvindAruna در فورو

کاربر: ArvindAruna مشترک تلفظ های ArvindAruna شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/11/2013 KruddhaH KrishNah [sa] KruddhaH KrishNah تلفظ رأی
28/11/2013 Krishnashcakroorashca [sa] Krishnashcakroorashca تلفظ رأی
12/03/2012 Pratyabhijnahrdayam [sa] Pratyabhijnahrdayam تلفظ رأی
12/03/2012 vatayanasana [sa] vatayanasana تلفظ رأی
12/03/2012 savikalpa [sa] savikalpa تلفظ رأی
12/03/2012 Vidagdha Sākalya [sa] Vidagdha Sākalya تلفظ رأی
12/03/2012 sirsasana [sa] sirsasana تلفظ رأی
12/03/2012 amritasya [sa] amritasya تلفظ رأی
12/03/2012 nishanto [sa] nishanto تلفظ رأی
12/03/2012 avoloketiswara [sa] avoloketiswara تلفظ رأی
12/03/2012 bhiksuni [sa] bhiksuni تلفظ رأی
12/03/2012 uvacha [sa] uvacha تلفظ رأی
08/12/2011 परिणाम [hi] परिणाम تلفظ رأی
08/12/2011 वैमानिक शास्त्र [hi] वैमानिक शास्त्र تلفظ رأی
08/12/2011 सुवर्णपूर्ण [hi] सुवर्णपूर्ण تلفظ رأی
08/12/2011 जर्जर [hi] जर्जर تلفظ رأی
08/12/2011 द्वयधिकार [hi] द्वयधिकार تلفظ رأی
08/12/2011 वश्य [hi] वश्य تلفظ رأی
08/12/2011 प्रारूप [hi] प्रारूप تلفظ رأی
08/12/2011 अक्षौहिणी [hi] अक्षौहिणी تلفظ رأی
01/11/2011 bija [sa] bija تلفظ رأی
01/11/2011 rakesh [sa] rakesh تلفظ رأی
01/11/2011 bhagavat [sa] bhagavat تلفظ رأی
01/11/2011 avatamsaka [sa] avatamsaka تلفظ رأی
01/11/2011 svadhistana [sa] svadhistana تلفظ رأی
01/11/2011 Angaraka [sa] Angaraka تلفظ رأی
01/11/2011 bahulya [sa] bahulya تلفظ رأی
01/11/2011 girijaa [sa] girijaa تلفظ رأی
01/11/2011 Brahmanuchintanum [sa] Brahmanuchintanum تلفظ رأی
01/11/2011 Avalokiesvara [sa] Avalokiesvara تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: کانادا

وب: http://www.kolhatkar.org

ArvindAruna تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 92 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 9 رأی

نمایش ها: 10.537


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.331

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.265