کلمات تلفظ شده توسط Armanti در فورو صفحه 6.

کاربر: Armanti مشترک تلفظ های Armanti شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/10/2013 апшур [cv] апшур تلفظ رأی
05/10/2013 аравасăр [cv] аравасăр تلفظ رأی
05/10/2013 аташлă [cv] аташлă تلفظ رأی
05/10/2013 арарах [cv] арарах تلفظ رأی
05/10/2013 аташу [cv] аташу تلفظ رأی
05/10/2013 atašu [cv] atašu تلفظ رأی
05/10/2013 аташуллă [cv] аташуллă تلفظ رأی
05/10/2013 atašullă [cv] atašullă تلفظ رأی
05/10/2013 аранçă [cv] аранçă تلفظ رأی
05/10/2013 атă [cv] атă تلفظ رأی
05/10/2013 ată [cv] ată تلفظ رأی
05/10/2013 атă-пушмак [cv] атă-пушмак تلفظ رأی
05/10/2013 атăçă [cv] атăçă تلفظ رأی
05/10/2013 атăш [cv] атăш تلفظ رأی
05/10/2013 атвит [cv] атвит تلفظ رأی
05/10/2013 атвитсĕр [cv] атвитсĕр تلفظ رأی
05/10/2013 атеизм [cv] атеизм تلفظ رأی
05/10/2013 ателье [cv] ателье تلفظ رأی
05/10/2013 атлант [cv] атлант تلفظ رأی
05/10/2013 атомник [cv] атомник تلفظ رأی
05/10/2013 аттан [cv] аттан تلفظ رأی
05/10/2013 аттата [cv] аттата تلفظ رأی
05/10/2013 атташе [cv] атташе تلفظ رأی
05/10/2013 аттăк [cv] аттăк تلفظ رأی
05/10/2013 ахăрсамана [cv] ахăрсамана تلفظ رأی
05/10/2013 ahărsamana [cv] ahărsamana تلفظ رأی
05/10/2013 ахăрт [cv] ахăрт تلفظ رأی
05/10/2013 ahărt [cv] ahărt تلفظ رأی
05/10/2013 ахăртнех [cv] ахăртнех تلفظ رأی
05/10/2013 асăну [cv] асăну تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Fluent in Chuvash, Russian, English. I also like Turkish and Spanish. Feel free to contact for info on Chuvash.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: روسیه

وب: http://samahsar.blogspot.ru/?view=mosaic

Armanti تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.831 (30 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.874

رأی ها: 31 رأی

نمایش ها: 34.648


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 159

مکان بر اساس تلفظ ها: 116