کلمات تلفظ شده توسط Arbu در فورو

کاربر: Arbu مشترک تلفظ های Arbu شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/03/2014 ciento once [es] ciento once تلفظ رأی
27/03/2014 Picoteo [es] Picoteo تلفظ رأی
27/03/2014 José María Elorrieta [es] José María Elorrieta تلفظ رأی
27/03/2012 cúrcuma [es] cúrcuma تلفظ رأی
27/03/2012 cabaretera [es] cabaretera تلفظ رأی
27/03/2012 currito [es] currito تلفظ رأی
27/03/2012 cúter [es] cúter تلفظ رأی
27/03/2012 curtidor [es] curtidor تلفظ رأی
27/03/2012 pedanía [es] pedanía تلفظ رأی
27/03/2012 causal [es] causal تلفظ رأی
27/03/2012 dabuti [es] dabuti تلفظ رأی
27/03/2012 debut [es] debut تلفظ رأی
27/03/2012 destacarse [es] destacarse تلفظ رأی
27/03/2012 enterradero [es] enterradero تلفظ رأی
27/03/2012 basto [es] basto تلفظ رأی
27/03/2012 insumiso [es] insumiso تلفظ رأی
27/03/2012 criarse [es] criarse تلفظ رأی
27/03/2012 distanciarse [es] distanciarse تلفظ رأی
27/03/2012 marismas [es] marismas تلفظ رأی
27/03/2012 desinflado [es] desinflado تلفظ رأی
27/03/2012 chinita [es] chinita تلفظ رأی
27/03/2012 cardiovascular [es] cardiovascular تلفظ رأی
13/03/2012 007 [es] 007 تلفظ رأی
13/03/2012 ¿qué pasa? [es] ¿qué pasa? تلفظ رأی
13/03/2012 ¿qué hora es? [es] ¿qué hora es? تلفظ رأی
13/03/2012 ¿Cuántos años tienes? [es] ¿Cuántos años tienes? تلفظ رأی
13/03/2012 ¡Feliz Navidad! [es] ¡Feliz Navidad! تلفظ رأی
13/03/2012 ¡Felicidades! [es] ¡Felicidades! تلفظ رأی
13/03/2012 ¡Buen provecho! [es] ¡Buen provecho! تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
13/03/2012 ¡Basta! [es] ¡Basta! تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اسپانیا

Arbu تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 75 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 5.366


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 25.005

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.671