کلمات تلفظ شده توسط Aradia در فورو

کاربر: Aradia مشترک تلفظ های Aradia شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/12/2011 cerveza [es] cerveza تلفظ 1 رأی
01/08/2009 fluctuación [es] fluctuación تلفظ 0 رأی
01/08/2009 fatídico [es] fatídico تلفظ رأی
01/08/2009 fluidez [es] fluidez تلفظ رأی
01/08/2009 flojera [es] flojera تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/08/2009 firmeza [es] firmeza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/08/2009 franchute [es] franchute تلفظ رأی
01/08/2009 rodapié [es] rodapié تلفظ رأی
01/08/2009 famélico [es] famélico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/08/2009 rompecabezas [es] rompecabezas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/08/2009 rompevientos [es] rompevientos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/08/2009 rompehielos [es] rompehielos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/08/2009 robustez [es] robustez تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/08/2009 retroceder [es] retroceder تلفظ 0 رأی
01/08/2009 rigurosamente [es] rigurosamente تلفظ رأی
01/08/2009 revoltoso [es] revoltoso تلفظ رأی
01/08/2009 ridiculez [es] ridiculez تلفظ رأی
01/08/2009 revuelta [es] revuelta تلفظ رأی
01/08/2009 resumidero [es] resumidero تلفظ رأی
01/08/2009 revolcarse [es] revolcarse تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/08/2009 reventón [es] reventón تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/08/2009 revalorización [es] revalorización تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/08/2009 resguardo [es] resguardo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/08/2009 retrasarse [es] retrasarse تلفظ رأی
01/08/2009 retorcerse [es] retorcerse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/08/2009 retraído [es] retraído تلفظ رأی
29/07/2009 enamorado [es] enamorado تلفظ رأی
29/07/2009 correhuela [es] correhuela تلفظ رأی
29/07/2009 Nueva York [es] Nueva York تلفظ رأی
29/07/2009 acento [es] acento تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آرژانتین

Aradia تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 59 (18 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی ها: 27 رأی

نمایش ها: 10.299


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 9.450

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.227