کلماتی که Aradia در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Aradia مشترک تلفظ‌های Aradia شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/03/2015 Peugeot [es] Peugeot تلفظ 0 رأی
31/03/2015 sostenibilidad [es] sostenibilidad تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Mercedes-Benz [es] Mercedes-Benz تلفظ 0 رأی
31/03/2015 enojada [es] enojada تلفظ 0 رأی
31/03/2015 salvajes [es] salvajes تلفظ 0 رأی
31/03/2015 relatos [es] relatos تلفظ 0 رأی
31/03/2015 cognoscitivo [es] cognoscitivo تلفظ 0 رأی
31/03/2015 pañales [es] pañales تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Chile [es] Chile تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Chevrolet [es] Chevrolet تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Volvo [es] Volvo تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Alfa Romeo [es] Alfa Romeo تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Mate [es] Mate تلفظ 0 رأی
31/03/2015 tango [es] tango تلفظ 0 رأی
31/03/2015 psicoanálisis [es] psicoanálisis تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Hijo de puta [es] Hijo de puta تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Oscar [es] Oscar تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Ursula [es] Ursula تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Walter [es] Walter تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Lucas [es] Lucas تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Don Juan [es] Don Juan تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Manuel [es] Manuel تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Julia [es] Julia تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Islam [es] Islam تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Francisco [es] Francisco تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Emmanuel [es] Emmanuel تلفظ 0 رأی
31/03/2015 como una rosa [es] como una rosa تلفظ 0 رأی
31/03/2015 María [es] María تلفظ 0 رأی
31/03/2015 autónoma [es] autónoma تلفظ 0 رأی
31/03/2015 querés [es] querés تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آرژانتین

Aradia تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 177 (18 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 23

رأی‌ها: 29 رأی

نمایش‌ها: 13.986


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 12.335

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.873