کلمات تلفظ شده توسط Apocalice در فورو

کاربر: Apocalice مشترک تلفظ های Apocalice شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/06/2012 butter [fr] butter تلفظ رأی
12/06/2012 bordel [fr] bordel تلفظ رأی
12/06/2012 crétin [fr] crétin تلفظ رأی
12/06/2012 déprime [fr] déprime تلفظ رأی
12/06/2012 rateau [fr] rateau تلفظ رأی
12/06/2012 putain [fr] putain تلفظ رأی
12/06/2012 allume [fr] allume تلفظ رأی
12/06/2012 téléphone [fr] téléphone تلفظ -1 رأی
31/10/2010 épargné [fr] épargné تلفظ رأی
31/10/2010 entretenue [fr] entretenue تلفظ رأی
31/10/2010 Céline [fr] Céline تلفظ 1 رأی
31/10/2010 Germain Boffrand [fr] Germain Boffrand تلفظ رأی
31/10/2010 Herestauss [fr] Herestauss تلفظ رأی
31/10/2010 Boy Capel [fr] Boy Capel تلفظ رأی
31/10/2010 Des Esseintes [fr] Des Esseintes تلفظ رأی
31/10/2010 cendrier [fr] cendrier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/10/2010 Marie-Claire Ropars [fr] Marie-Claire Ropars تلفظ رأی
31/10/2010 Étienne Balsan [fr] Étienne Balsan تلفظ رأی
31/10/2010 Katia Chour [fr] Katia Chour تلفظ رأی
31/10/2010 cigarette [fr] cigarette تلفظ رأی
31/10/2010 Goebbels [fr] Goebbels تلفظ رأی
31/10/2010 сuisance [fr] сuisance تلفظ رأی
31/10/2010 Montaillou [fr] Montaillou تلفظ رأی
31/10/2010 troménie [fr] troménie تلفظ رأی
31/10/2010 frôlé [fr] frôlé تلفظ رأی
31/10/2010 Gordon [fr] Gordon تلفظ رأی
31/10/2010 répondez s`il vous plait [fr] répondez s`il vous plait تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
31/10/2010 évaporite [fr] évaporite تلفظ رأی
31/10/2010 pétrologie [fr] pétrologie تلفظ رأی
31/10/2010 Elzévir [fr] Elzévir تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

Apocalice تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 48 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 7.364


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 27.246

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.818