کلمات تلفظ شده توسط Anthares در فورو

کاربر: Anthares مشترک تلفظ های Anthares شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/07/2012 significano [it] significano تلفظ رأی
25/07/2012 La Serenissima [it] La Serenissima تلفظ رأی
25/07/2012 seccatore [it] seccatore تلفظ رأی
24/07/2012 appenniniche [it] appenniniche تلفظ رأی
24/07/2012 albergaccio [it] albergaccio تلفظ رأی
24/07/2012 azienda agricola [it] azienda agricola تلفظ رأی
24/07/2012 strascicate [it] strascicate تلفظ رأی
24/07/2012 Cannoncini [it] Cannoncini تلفظ رأی
24/07/2012 Cannoncini di sfoglia [it] Cannoncini di sfoglia تلفظ رأی
24/07/2012 emana [it] emana تلفظ رأی
24/07/2012 striscione [it] striscione تلفظ رأی
24/07/2012 Lucerne [it] Lucerne تلفظ رأی
24/07/2012 vespaiola [it] vespaiola تلفظ رأی
24/07/2012 allegrini [it] allegrini تلفظ رأی
24/07/2012 malvasia delle Lipari [it] malvasia delle Lipari تلفظ رأی
24/07/2012 Casalba [it] Casalba تلفظ رأی
24/07/2012 Cassino d'Alberi [it] Cassino d'Alberi تلفظ رأی
24/07/2012 nuragus di Cagliari [it] nuragus di Cagliari تلفظ رأی
24/07/2012 rosso piceno [it] rosso piceno تلفظ رأی
24/07/2012 vinca [it] vinca تلفظ رأی
23/07/2012 Casalorzo Geroldi [it] Casalorzo Geroldi تلفظ رأی
23/07/2012 pinerolese [it] pinerolese تلفظ رأی
23/07/2012 carpentiere edile [it] carpentiere edile تلفظ رأی
23/07/2012 cenerentola [it] cenerentola تلفظ رأی
23/07/2012 marocchino [it] marocchino تلفظ رأی
23/07/2012 Maurizio [it] Maurizio تلفظ رأی
23/07/2012 vaffanculo [it] vaffanculo تلفظ 1 رأی
23/07/2012 Gli Aristogatti [it] Gli Aristogatti تلفظ رأی
23/07/2012 sgasare [it] sgasare تلفظ رأی
23/07/2012 spaghetti all'amatriciana [it] spaghetti all'amatriciana تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

Anthares تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 41

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 5.549


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 35.696

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.323