کلمات تلفظ شده توسط AnnCharlotte در فورو صفحه 6.

کاربر: AnnCharlotte مشترک تلفظ های AnnCharlotte شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
13/09/2012 annorlunda [sv] annorlunda تلفظ رأی
13/09/2012 siffror [sv] siffror تلفظ رأی
13/09/2012 bokskog [sv] bokskog تلفظ رأی
13/09/2012 barrskog [sv] barrskog تلفظ رأی
13/09/2012 lövskog [sv] lövskog تلفظ رأی
13/09/2012 kristi himmelfärdsdag [sv] kristi himmelfärdsdag تلفظ رأی
13/09/2012 tavla [sv] tavla تلفظ رأی
13/09/2012 hörlurar [sv] hörlurar تلفظ رأی
13/09/2012 kaktus [sv] kaktus تلفظ رأی
13/09/2012 flyttkartong [sv] flyttkartong تلفظ رأی
13/09/2012 stupränna [sv] stupränna تلفظ رأی
13/09/2012 vattenbalja [sv] vattenbalja تلفظ رأی
13/09/2012 tränsbett [sv] tränsbett تلفظ رأی
13/09/2012 kandar [sv] kandar تلفظ رأی
13/09/2012 nosgrimma [sv] nosgrimma تلفظ رأی
13/09/2012 element [sv] element تلفظ رأی
13/09/2012 fönsterruta [sv] fönsterruta تلفظ رأی
13/09/2012 dusch [sv] dusch تلفظ رأی
13/09/2012 toalettstol [sv] toalettstol تلفظ رأی
13/09/2012 tvättställ [sv] tvättställ تلفظ رأی
13/09/2012 blåbär [sv] blåbär تلفظ -1 رأی
13/09/2012 vanligtvis [sv] vanligtvis تلفظ رأی
13/09/2012 kanske [sv] kanske تلفظ 3 رأی
13/09/2012 Humla [sv] Humla تلفظ رأی
13/09/2012 Bonniers Litterära Magasin [sv] Bonniers Litterära Magasin تلفظ رأی
12/09/2012 hundvalp [sv] hundvalp تلفظ رأی
12/09/2012 kattungar [sv] kattungar تلفظ رأی
12/09/2012 eluttag [sv] eluttag تلفظ رأی
12/09/2012 inventera [sv] inventera تلفظ رأی
12/09/2012 födelsedagskalas [sv] födelsedagskalas تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئد

AnnCharlotte تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 769 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 201

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 15.131


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 694

مکان بر اساس تلفظ ها: 335