کلماتی که Angela13 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Angela13 مشترک تلفظ‌های Angela13 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/12/2011 concentration [en] concentration تلفظ 0 رأی
06/12/2011 Google [en] Google تلفظ 0 رأی
18/11/2011 Minecraft [en] Minecraft تلفظ 0 رأی
16/11/2011 Uchiha [ja] Uchiha تلفظ 0 رأی
16/11/2011 tower [en] tower تلفظ 0 رأی
16/11/2011 high definition [en] high definition تلفظ 0 رأی
16/11/2011 definition [en] definition تلفظ 0 رأی
16/11/2011 cosplay [en] cosplay تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: کانادا

Angela13 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 8

واژگان افزوده شده: 1

نمایش‌ها: 12.274


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 36.320

مکان بر اساس تلفظ ها: 15.819