کلمات تلفظ شده توسط Angela13 در فورو

کاربر: Angela13 مشترک تلفظ های Angela13 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/12/2011 concentration [en] concentration تلفظ رأی
06/12/2011 Google [en] Google تلفظ رأی
06/12/2011 sex [en] sex تلفظ -2 رأی
18/11/2011 Minecraft [en] Minecraft تلفظ رأی
16/11/2011 Uchiha [ja] Uchiha تلفظ رأی
16/11/2011 tower [en] tower تلفظ رأی
16/11/2011 fuck you [en] fuck you تلفظ -1 رأی
16/11/2011 high definition [en] high definition تلفظ رأی
16/11/2011 definition [en] definition تلفظ رأی
16/11/2011 cosplay [en] cosplay تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: کانادا

Angela13 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 10

واژگان افزوده شده: 1

نمایش ها: 5.513


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 20.549

مکان بر اساس تلفظ ها: 10.907