کلماتی که Algimantas در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Algimantas مشترک تلفظ‌های Algimantas شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/03/2011 promenader [sv] promenader تلفظ -1 رأی
07/03/2011 försummat [sv] försummat تلفظ 0 رأی
07/03/2011 tjatade [sv] tjatade تلفظ 0 رأی
07/03/2011 villkors [sv] villkors تلفظ 0 رأی
07/03/2011 ensammare [sv] ensammare تلفظ 0 رأی
07/03/2011 varaktiga [sv] varaktiga تلفظ 0 رأی
07/03/2011 ensamhetskänsla [sv] ensamhetskänsla تلفظ 0 رأی
07/03/2011 dödligt [sv] dödligt تلفظ 0 رأی
07/03/2011 eftersläng [sv] eftersläng تلفظ 0 رأی
07/03/2011 tyrolaren [sv] tyrolaren تلفظ 0 رأی
07/03/2011 konstnärligt [sv] konstnärligt تلفظ 0 رأی
07/03/2011 kritiserat [sv] kritiserat تلفظ 0 رأی
07/03/2011 kontinuerliga [sv] kontinuerliga تلفظ 0 رأی
07/03/2011 reklamfri [sv] reklamfri تلفظ 0 رأی
07/03/2011 Göransson [sv] Göransson تلفظ 0 رأی
07/03/2011 Danske [sv] Danske تلفظ 0 رأی
07/03/2011 epistlar [sv] epistlar تلفظ 0 رأی
07/03/2011 Stabbyskogen [sv] Stabbyskogen تلفظ 0 رأی
07/03/2011 optimistisk [sv] optimistisk تلفظ 0 رأی
07/03/2011 utbytte [sv] utbytte تلفظ 0 رأی
07/03/2011 spånade [sv] spånade تلفظ 0 رأی
07/03/2011 folkkampanjer [sv] folkkampanjer تلفظ 0 رأی
07/03/2011 populärt [sv] populärt تلفظ 0 رأی
07/03/2011 refuserad [sv] refuserad تلفظ 0 رأی
07/03/2011 degade [sv] degade تلفظ 0 رأی
07/03/2011 pressande [sv] pressande تلفظ 0 رأی
07/03/2011 befäste [sv] befäste تلفظ 0 رأی
07/03/2011 likheterna [sv] likheterna تلفظ 0 رأی
07/03/2011 stressar [sv] stressar تلفظ 0 رأی
07/03/2011 gunås [sv] gunås تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Jag är är ryggmärgsskadad inkomplett tetraplegiker med stort intresse för REHAB och språk. Du hittar mig på FB Algimantas vilkenas

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

Algimantas تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 851 (98 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 133

رأی‌ها: 114 رأی

نمایش‌ها: 54.588


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.142

مکان بر اساس تلفظ ها: 374