کلمات تلفظ شده توسط Algimantas در فورو

کاربر: Algimantas ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Algimantas شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/03/2011 promenader [sv] promenader تلفظ -1 رأی
07/03/2011 försummat [sv] försummat تلفظ رأی
07/03/2011 tjatade [sv] tjatade تلفظ رأی
07/03/2011 villkors [sv] villkors تلفظ رأی
07/03/2011 ensammare [sv] ensammare تلفظ رأی
07/03/2011 varaktiga [sv] varaktiga تلفظ رأی
07/03/2011 ensamhetskänsla [sv] ensamhetskänsla تلفظ رأی
07/03/2011 dödligt [sv] dödligt تلفظ رأی
07/03/2011 eftersläng [sv] eftersläng تلفظ رأی
07/03/2011 tyrolaren [sv] tyrolaren تلفظ رأی
07/03/2011 konstnärligt [sv] konstnärligt تلفظ رأی
07/03/2011 kritiserat [sv] kritiserat تلفظ رأی
07/03/2011 kontinuerliga [sv] kontinuerliga تلفظ رأی
07/03/2011 reklamfri [sv] reklamfri تلفظ رأی
07/03/2011 Göransson [sv] Göransson تلفظ رأی
07/03/2011 Danske [sv] Danske تلفظ رأی
07/03/2011 epistlar [sv] epistlar تلفظ رأی
07/03/2011 Stabbyskogen [sv] Stabbyskogen تلفظ رأی
07/03/2011 optimistisk [sv] optimistisk تلفظ رأی
07/03/2011 utbytte [sv] utbytte تلفظ رأی
07/03/2011 spånade [sv] spånade تلفظ رأی
07/03/2011 folkkampanjer [sv] folkkampanjer تلفظ رأی
07/03/2011 populärt [sv] populärt تلفظ رأی
07/03/2011 refuserad [sv] refuserad تلفظ رأی
07/03/2011 degade [sv] degade تلفظ رأی
07/03/2011 pressande [sv] pressande تلفظ رأی
07/03/2011 befäste [sv] befäste تلفظ رأی
07/03/2011 likheterna [sv] likheterna تلفظ رأی
07/03/2011 stressar [sv] stressar تلفظ رأی
07/03/2011 gunås [sv] gunås تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Jag är är ryggmärgsskadad inkomplett tetraplegiker med stort intresse för REHAB och språk. Du hittar mig på FB Algimantas vilkenas

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

Algimantas تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 851 (88 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 136

رأی ها: 100 رأی

نمایش ها: 40.178


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 913

مکان بر اساس تلفظ ها: 301