کلمات تلفظ شده توسط AlexKNZ در فورو

کاربر: AlexKNZ مشترک تلفظ های AlexKNZ شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/04/2013 арбузы [ru] арбузы تلفظ رأی
07/04/2013 подкожный жир [ru] подкожный жир تلفظ رأی
07/04/2013 бедра [ru] бедра تلفظ رأی
29/11/2012 участница [ru] участница تلفظ رأی
29/11/2012 получается [ru] получается تلفظ رأی
29/11/2012 одновременно [ru] одновременно تلفظ -1 رأی
18/10/2012 Hello [en] Hello تلفظ رأی
14/10/2012 морковка [ru] морковка تلفظ رأی
14/10/2012 мелочёвка [ru] мелочёвка تلفظ رأی
14/10/2012 отключен [ru] отключен تلفظ رأی
13/10/2012 пожалуйста [ru] пожалуйста تلفظ 1 رأی
13/10/2012 улыбнитесь [ru] улыбнитесь تلفظ رأی
13/10/2012 долговязый [ru] долговязый تلفظ رأی
12/10/2012 что [ru] что تلفظ رأی
12/10/2012 здесь [ru] здесь تلفظ 1 رأی
12/10/2012 сдобный [ru] сдобный تلفظ رأی
12/10/2012 сдаться [ru] сдаться تلفظ رأی
12/10/2012 Франция [ru] Франция تلفظ رأی
12/10/2012 Озёрки [ru] Озёрки تلفظ 1 رأی
12/10/2012 бассейн [ru] бассейн تلفظ رأی
12/10/2012 сдираться [ru] сдираться تلفظ رأی
12/10/2012 Гильберт [ru] Гильберт تلفظ رأی
05/10/2012 Ага [ru] Ага تلفظ رأی
05/10/2012 констатировал [ru] констатировал تلفظ رأی
05/10/2012 мумии [ru] мумии تلفظ رأی
05/10/2012 отдыхает [ru] отдыхает تلفظ رأی
05/10/2012 поставим [ru] поставим تلفظ رأی
05/10/2012 изменилась [ru] изменилась تلفظ رأی
05/10/2012 ого [ru] ого تلفظ رأی
30/09/2012 хохол [ru] хохол تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: روسیه

AlexKNZ تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 94

واژگان افزوده شده: 24

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 5.413


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.984

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.212