کلمات تلفظ شده توسط Alco در فورو

کاربر: Alco مشترک تلفظ های Alco شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/07/2012 décavaillonner [fr] décavaillonner تلفظ رأی
04/07/2012 hallebotte [fr] hallebotte تلفظ رأی
04/07/2012 martingale [fr] martingale تلفظ رأی
04/07/2012 pattemouille [fr] pattemouille تلفظ رأی
04/07/2012 poche revolver [fr] poche revolver تلفظ رأی
04/07/2012 céramique [fr] céramique تلفظ رأی
04/07/2012 Pineau d'Aunis [fr] Pineau d'Aunis تلفظ رأی
04/07/2012 goyère [fr] goyère تلفظ رأی
04/07/2012 regurgitation [fr] regurgitation تلفظ رأی
04/07/2012 œdème [fr] œdème تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/07/2012 triple perquisition [fr] triple perquisition تلفظ رأی
04/07/2012 Moulin à Vent [fr] Moulin à Vent تلفظ رأی
04/07/2012 tronc artériel commun [fr] tronc artériel commun تلفظ رأی
04/07/2012 mutisme sélectif [fr] mutisme sélectif تلفظ رأی
04/07/2012 Essoreuse à salade [fr] Essoreuse à salade تلفظ رأی
04/07/2012 gratin de courgettes [fr] gratin de courgettes تلفظ رأی
04/07/2012 déshumaniser [fr] déshumaniser تلفظ رأی
04/07/2012 cent et unième [fr] cent et unième تلفظ رأی
04/07/2012 neuf cent un [fr] neuf cent un تلفظ رأی
04/07/2012 mille cinq cents [fr] mille cinq cents تلفظ رأی
04/07/2012 obscurcir [fr] obscurcir تلفظ رأی
04/07/2012 herblay [fr] herblay تلفظ رأی
04/07/2012 Charles Henry [fr] Charles Henry تلفظ رأی
04/07/2012 La plus que lente [fr] La plus que lente تلفظ رأی
04/07/2012 Jean de Xaintrailles [fr] Jean de Xaintrailles تلفظ 1 رأی
04/07/2012 magret de canard [fr] magret de canard تلفظ رأی
04/07/2012 simple comme bonjour [fr] simple comme bonjour تلفظ -1 رأی
04/07/2012 arrêt de tram [fr] arrêt de tram تلفظ رأی
04/07/2012 retarder [fr] retarder تلفظ رأی
04/07/2012 s'arrête [fr] s'arrête تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

Alco تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 151 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 40

رأی ها: 11 رأی

نمایش ها: 10.815


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.065

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.471