کلماتی که Alash در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Alash مشترک تلفظ‌های Alash شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/01/2013 Жыртқыш [kk] Жыртқыш تلفظ 0 رأی
24/01/2013 Тандыр нан [kk] Тандыр нан تلفظ 0 رأی
24/01/2013 Шелпек [kk] Шелпек تلفظ 0 رأی
24/01/2013 Құмырсқа [kk] Құмырсқа تلفظ 0 رأی
24/01/2013 Жылан [kk] Жылан تلفظ 0 رأی
24/01/2013 Кесіртке [kk] Кесіртке تلفظ 0 رأی
24/01/2013 базар [kk] базар تلفظ 0 رأی
24/01/2013 мазар [kk] мазар تلفظ 0 رأی
24/01/2013 Қу [kk] Қу تلفظ 0 رأی
24/01/2013 калифорний [kk] калифорний تلفظ 0 رأی
24/01/2013 технеций [kk] технеций تلفظ 0 رأی
24/01/2013 математика [kk] математика تلفظ 0 رأی
24/01/2013 фермий [kk] фермий تلفظ 0 رأی
24/01/2013 тербий [kk] тербий تلفظ 0 رأی
24/01/2013 торий [kk] торий تلفظ 0 رأی
23/01/2013 Адай [kk] Адай تلفظ 0 رأی
23/01/2013 ön bilgi [tr] ön bilgi تلفظ 0 رأی
23/01/2013 kılınma [tr] kılınma تلفظ 0 رأی
23/01/2013 nadân [tr] nadân تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Жоңғар [kk] Жоңғар تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Қылыш [kk] Қылыш تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Найзағай [kk] Найзағай تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Найза [kk] Найза تلفظ 0 رأی
22/01/2013 семсер [kk] семсер تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Ақ Орда [kk] Ақ Орда تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Қазақ жері [kk] Қазақ жері تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Сақау [kk] Сақау تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Әскер [kk] Әскер تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Елеусіз [kk] Елеусіз تلفظ 0 رأی
22/01/2013 Ғұн [kk] Ғұн تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: قزاقستان

Alash تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 244 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 128

رأی‌ها: 2 رأی

نمایش‌ها: 19.201


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.166

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.166