دسته بندی ديكشنری تلفظ ها در زازاکی: واژه های تلفظ شده بر اساس حروف الفبا مرتب شده اند (از noun به A village in N Kurdistan)

دسته بندی ها فهرست كامل دسته بندی ها

تمامی دسته بندی ها در زازاکی. ترتيب بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی